EXCLUSIVE

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಕವಿ/ ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ.

Read More »
  • ಮರ್ಣಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್

    “ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಮರ್ಣಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಜಿನಾನ್ ಯೀ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ... ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ’...ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಚ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೀ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ...ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಿವಿತ್’ ಮ್ಹಣ್, ಭಾವ್ – ಭಯ್ಣ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ, ವೆಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಅಮಾಲಿ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಹಾಡ್ಕುಟೊ ಜಾವ್ನ್, ಮರ್ಣಾ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆತಾಂ, ಮೊನೊ ಆಸೊನ್...‘ಸ್ವತಂತ್ರೆಚಾ ಹೊರ್ಬೊಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ...’ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ!.”

    Read More »
  • ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲೆ

    Bombay (ಬೊಂಬಯ್) ಆಸ್ಲೆಂ ಎಕಾ ತೆಂಪಾಧಿಂ Mumbai (ಮುಂಬಯ್) ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಅಜೂನ್ ’ಮಾಯಾನಗರಿ’. ದೇಶಾಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಚೊಕಣೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾ, ಥೊಡೊ ತಿಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಕೊಣ್ ತಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚ್ಯುರಾನ್ ಚ್ಯುರೊ ಕರುನ್ ವೆತಾ ಪುಣ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಜೊಕ್ತಿ ಕೂಲ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಅಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಘೆವುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸುಯೆತಾ, ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಾಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಿನತ್/ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಹಿಯೀ ಆಸಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣಾ, ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಮ್ಹಣಾ, ದಂದೊ ಮ್ಹಣಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸತ್‌ಚ್.

    Read More »