ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ದೇವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪ್ರಿಜಾಯ್ – ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಘಟಕ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೊ ಅಕೇರಿಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಲಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಉಲವ್ನ್ ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ರುಚಿಚಿ, ಗೋಡ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಮನ್ ಕರಿಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ರಂಗ್ ಮಂದಿರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ನಾಂತ್. ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತಲೆ ನಾಂತ್. ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಫಕತ್ ಲಿಪಿವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಂಚಾಯೇಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕಾಲೆಜಿಚಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ಡಾ| ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಲವ್ನ್ ” ಎಕಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಚುಗೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಾಕೊನ್ ಹಾಡ್ ‍ಲ್ಲಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಉಡುಪಿ, ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಪುಂಡಲೀಕ ಮರಾಠೆ ಹಾಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆನಿ ವಸ್ಣುಕ್, ತ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಬಾಲಾವಳಿಕರ ಆನಿ ರಾಜಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ್ ಎಕ್ ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಫಕತ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀ ಮರಾಠೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಣಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Check Also

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ - ಲಾ - ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ - ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

3 comments

 1. Naveen Kulshekar, Mangalore

  ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕಾ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಲಿಪಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ?
  ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿವಿಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ ಬೊಲಿ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ.
  ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ ಬೊಲಿ ವಿಶಿಂ ಉಡ್ಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮರಾಠೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಪರ್ ಮಂಡನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲವ್ಪ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜೆಎಸ್‌ಬಿ, ಆರೆಸ್ಬಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 5 ಸಮುದಾಯಾಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸ್ಲೆ.
  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಮ್ಹಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂನಿಂಯಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನವಾಯತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಳಯಾಳಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಎಕಾ ವೇದಿರ್ ಏಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್. ಕಾರಣ್ ಲಿಪಿಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್.
  ಜೆದ್ನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನಿತಿ ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿನ್ 5 – 6 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಪಾವೊನ್ ಏಕ್ ನಿಶ್ಕರ್ಷ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೀ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಲಿಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ (ಹಿಂದಿ). ದೇಶ್‌ಭರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಹಿಂದಿ ದುಸ್ರಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಕನ್ನಡ್ ವ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ವರ್ಣಮಾಲ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ 54. ತಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ತಿ ಭಾಸ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಯೆನಾಂ? ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿ ಲಿಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
  ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾ ಕೀ ತುಮಿ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿ ಬಂದ್ ಕರಾ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಸುರು ಕರಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಏಕ್ ವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಹಿ ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚಾ ದೈನಿಕಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಖಬಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಿ. ಸಬಾರಾಂನಿ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ತುಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಪೋನ್‌ಯಿ ಕೆಲೆಂ. ಆಸೊಂ – ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುನ್ ದೂ:ಖ್ ಭೊಗ್ತಾ!
  ಜೆದ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಮಾನ್ಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಹುಷ್ಯಾ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆದಾಳಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ.
  -ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

 2. Jaison Sequeira

  ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿ ಪಂಚ‌ ಪಾಂಡ‌ವ‌ರು ಆಸ್ಲ್ಯಾಬ‌ರಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ‌ಳ್. ಆಜ್ ಭಾರ‌ತಾಂತ್ ಯ್ ಅಸ‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ವ‌ಟಾಚಿ ಗ‌ರ್ಜ್ ಪ‌ಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬ‌ರೊವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ನಾಗ‌ರಿಂತ್ ವಾಚುನ್ ಬ‌ರೊಂವ್ಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಮ‌ನ್ ದಾಕ‌ಯ್ಲ‌ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಅಸ‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ‌ನ್ ಪಾಂಚ್ ಯಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ದಾಕ‌ಯ್ಜೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾರ‌ಣಾಂ ಕ‌ಸ‌ಲಿಂಯ್ ಆಸುಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಸೌಲ‌ತ್ಯೊ ವಾಪಾರ್ನ್ ಸ‌ಮ‌ಸ್ಸೆ ಪ‌ರಿಹಾರ್ ಕ‌ರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಯ್. ಹಿ ಲಿಪಿ ಬ‌ರಿ, ತಿ ಲಿಪಿ ಬ‌ರಿ ಮ್ಹ‌ಣ್ಚ್ಯಾಕಿ ಪಾಂಚ್ ಯಿ ಲಿಪಿ inter-translate ಕ‌ರ್ಚಿಂ ಸಾಧ‌ನಾಂ ಘ‌ಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ‌ಪ್, ಸ‌ಪ‌ಣ್ ಆಸುಂ. ಅಸ‌ಲೆಂ ಪೊಂತ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾ. ನಾ ತ‌ರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಚ್ ಉಲ‌ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ‌ರೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಚ‌ಡ‌ತ್.

 3. Andrew L D Cunha, Mangalore

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಶಿಂಪಾಡ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಹಿಂದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ/ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಗಿ? ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಲಿಪಿ ಬರಿ ಜಾತಾ ತಿ ವಾಪರ್ಯೆತ್. ಮೂಳ್ ಶೆವಟ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳಾಂವ್ಚೊ. ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ, ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್. ಪಾಂಚ್ ಝರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಹಾಳಾತ್ ವಚೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಸಾಡೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತೊ ಸದಾಂಯ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ನ್ಹೆಸ್ತಲಿಂ ನ್ಹೆಸೊಂದಿತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *