Trending Now

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಗೆಲೊ ಸಮಾವೇಶ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ನೇಮಣೂಕ ಜಾಲೆಲೆ ಮಂಗಳೂರಾ ತಾಕುನ ಕಾರವಾರ ವರೆನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಶಾಳೆಂತು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತು ಕೊಂಕಣಿ ತೃತೀಯ ಭಾಸ ಜಾವನು 543 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶಿಕೊವಚೆ 16 ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಗೆಲೊ ಸಮಾವೇಶ ಆರತಾಂ ಮಂಗಳೂರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಆರತಾಂ ಚಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫ಼ಲಿತಾಂಶ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಬದ್ದಲ ವಿವರಣ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶ್ರೀ ಮಂದರ್ಕೆ ಮಾಧವ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಾಳಿಗಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !