ಕಾರ್ಕಳಾಂತ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ’ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸವ ಸಮಿತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆರಿ ಕನ್ನಡಾಚೆ 175 ವಚನಕಾರಾಲೊ 2500 ವಿಂಚುನ ಕಾಳೆಲೆ ವಚನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಕಲನ 23 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲೆಲೆ ಗ್ರಂಥ ರೂಪಾರ ಪ್ರಕಟ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ ವಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಆರತಾಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತಿನ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ’ ಉಚಿತ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಕಾರ್ಕಳಾಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಳ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಪ್ರಭು ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಐ. ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಬೋಳ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ ವೇದಿರಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೈ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ಘೆತಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ನ ಸೊಯರೆಂಕ ಫೂಲ ದೀವನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನು ಗೌರವ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ಉಲಯಿಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಿಣಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಕ ಅನುವಾದ ಜೇಲೆಲೆ ವಚನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಜಾವನ ರಾಗ ಘಾಲೆಲಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ. ಆರ್. ಕಾಮತ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಶಿಬಿರಾಂತ ಕಾರ್ಕಳ ಆನಿ ಲಾಗಚೆ ಸುಮಾರ 40 ಉಮೇದ ಆಶಿಲಾಂನಿ ಭಾಗ ಘೆತಲೆಂ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

One comment

  1. C A PAI, CALICUT

    Very Attractive Portal. Beautiful photographs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !