ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮೂಳ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆನಿ ವಸಾಹತ – ಏಕ ಅಧ್ಯಯನ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಾಕ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಾತಾಕುನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯ, ವಲಸಿಗ ಜಾವನು ಭಾರತ ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಆಸುನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಾಂನಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಜನ ಸಂಪದಾಂತ ಏಕಮತ ಜಾವನು ಮಸ್ತ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಯೇವನು ತಾನ್ನಿ ಜೀವನ ಕಾಡಚೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಂತ ಭಾಗ ಘೆವನು ಜೀವನ ಕೆಲೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಸರಣಾಚೆ ಅಧ್ಯಯನ, ದಾಖಲೀಕರಣ ಕರಚೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಮೇಳನು ಹಾತ್ತಾಂತ ಘೆತಲಾಂ. ( THE KONKANI PEOPLE OF KARNATAKA; A STUDY OF THEIR ORIGIN, MIGRATION AND SETTLEMENT PATTERNS ) ಹ್ಯಾಚಿ ದಿ. 27 ಎಪ್ರಿಲ್ ವೆರ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಾಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಂಗೆಲೆ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೆಲೆಂ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೆಲೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಕರನು ಘೆತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಎ. ಎಮ್. ಖಾನ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಡಾ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಮುಸ್ತಾಕ, ಯೋಜನಾ ಸಂಶೋಧಕ ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬೊಳಂತೂರು ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಉಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !