ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮೂಳ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆನಿ ವಸಾಹತ – ಏಕ ಅಧ್ಯಯನ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಾಕ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಾತಾಕುನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯ, ವಲಸಿಗ ಜಾವನು ಭಾರತ ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಆಸುನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಾಂನಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಜನ ಸಂಪದಾಂತ ಏಕಮತ ಜಾವನು ಮಸ್ತ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಯೇವನು ತಾನ್ನಿ ಜೀವನ ಕಾಡಚೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೀಂತ ಭಾಗ ಘೆವನು ಜೀವನ ಕೆಲೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಸರಣಾಚೆ ಅಧ್ಯಯನ, ದಾಖಲೀಕರಣ ಕರಚೆ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಯೋಜನಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಮೇಳನು ಹಾತ್ತಾಂತ ಘೆತಲಾಂ. ( THE KONKANI PEOPLE OF KARNATAKA; A STUDY OF THEIR ORIGIN, MIGRATION AND SETTLEMENT PATTERNS ) ಹ್ಯಾಚಿ ದಿ. 27 ಎಪ್ರಿಲ್ ವೆರ್ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಾಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಂಗೆಲೆ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೆಲೆಂ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಕೆಲೆಲೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಎಸ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಕರನು ಘೆತಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಎ. ಎಮ್. ಖಾನ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಚೆ ಡಾ. ಎಮ್.ಎಸ್.ಮುಸ್ತಾಕ, ಯೋಜನಾ ಸಂಶೋಧಕ ಶ್ರೀ ಜೈಸನ್ ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬೊಳಂತೂರು ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು ಉಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Check Also

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ - ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಬಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ - ಲಾ - ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ - ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *