Trending Now

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ…ಸಾಂ. ರಿತಾ

ಸಾಂ. ರಿತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆವಯ್ರ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲೊ , ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ,ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ಸೆವಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಗೀತ್ ನಾಟಕ್ ‘ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ – ಸಾಂ.ರಿತಾ’ ಆಯ್ತಾರಾ ಜೂನಾಚಾ 10 ತಾರ್ಕೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಚಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾನ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಭರಿತ್ ಕಲಾಕರಾಂನಿಂ ಯಸಸ್ವೀ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೊ.

ಹೊ ನಾಟಕ್ ತಶೆಂ ಗಿತಾಂ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಲಿಖ್ ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಆಂಜೆಲೋರ್ ಹಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಜೋಯಲ್ ಪಿರೇರಿನ್ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಫಾ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆರ್ಥರ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಗೀತಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ.

ಜುಸ್ತ್ 6 ವರಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ ‘ಚೋರ್ ಸರ್ಗಾರ್!’ ಮಟ್ವೊ ನಾಟಕ್ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಂಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ನಾಟಕಾಂಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊ ರುಜಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಂಗೀತ್ ವಿಧ್ವಾನ್ ಬಾ| ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ‘ಅಭಯಾ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್’ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಡಿಸೋಜಾ , ಬರಯ್ಣಾರ್ ಲೋರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆರ್ಥರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ವಿಜೇತ್ ಲೇಖಕ್ ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ರಿಚ್ಚಿ ಜೊನ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ , ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ , ಆನಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೊಸ್ಸಿ ತಿಯೊದೊರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಲ್ವಿನ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !