ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಕ್ಷಮತಾ ಯೋಜನೆರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಆನಿ ಪದವೀಧರಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಕ ಉಪಯೋಗ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಜಾಲಾ) ಜಂಟಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಸಿ. ಇ. ಒ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಪಯಲೆ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸುವಾಳೊ ದಿ. 11 ಜೂನ್ ವೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ನ ದಿವೊ ಲಾವನ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶನ್ ಟಿ. ವಿ. ಎಮ್ 2030 ಪೂರಕ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಕಾಲೇಜಾ ತಾಕುನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಾಖಲಾತಿ ಜಾಲಾಂತಿ. ಒಟ್ಟು 6 ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಹ್ಯಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಉಪಯೋಗ ದಿತಾ, ಅಶಿಂ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಉಡುಪಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಾವ್ ಆನಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಶಿಬಿರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಸಮಾರಂಭಾಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Check Also

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *