ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್

ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್‌ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್‌ ದೊತೊರ್ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಜೆ.ಸ. ನವೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್‌ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್‌ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ರಚನ್‌ ಕರ್ಚೊ ಫಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಗಾಂವಾನ್ ನೀರುಡೆಚೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ತೊ ಸಮುದಾಯ್‌ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ 107.8 FM ಹಾಚೊ ದಿರೊಕ್ತೊರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ತಾಂ, ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಸಮೂಹ್ ಸಂವಹನ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಾಯಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸನದ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಾಯಾಥಾವ್ನ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

Check Also

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ …

One comment

  1. ಕನ್ಸೆಫ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ಮಂಗ್ಳುರ್

    ಪರ್ಬಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್. ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆನಿ Mass Media expert. ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾಡ್ತಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !