ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವಣೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಕ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೈಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತಾ : ಖಂಯಚೆಯ್ ಪದವಿಂತ್ 45 % ಅಂಕ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಕ 40% ಅಂಕ, ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಿಲ್ಯಾನಿ 60% ಅಂಕ ಜೊಡಿಲೆ ಉರಕಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ : ವರ್ಶಾಕ ಏಕ ಆಂತರಿಕ 30 ಅಂಕ, ಬಾಹ್ಯ 70 ಅಂಕ ಮೇ ಮಹಿನೆಂತ್ ಚಲ್ತಾ.

ವಿಷಯ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಾ ಇತಿಹಾಸ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕಾಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ, ನಾಟಕ, ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ, ಸಂಘಟನಾ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಭಾಶಾಂತರ, ಕಾದಂಬರಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೊಂಕಣಿ, ನಿಯೋಜಿತ ವಾವ್ರ್.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ : 2 ವರ್ಷ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ 13 ಜಣಾಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜಾಗೊ : ವಿ.ವಿ.ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ, ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ, ವೇಳ್ : ಸಾಂಜ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಪರ್ಯಂತ.

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ತಾ.

ಅರ್ಜಿ ಭರಪಾಕ ಜುಲೈ 16 ಆಖೇರಿಚೊ ದೀಸ್.

Check Also

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !