ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವಣೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಕ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೈಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತಾ : ಖಂಯಚೆಯ್ ಪದವಿಂತ್ 45 % ಅಂಕ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಕ 40% ಅಂಕ, ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಿಲ್ಯಾನಿ 60% ಅಂಕ ಜೊಡಿಲೆ ಉರಕಾ.

ಪರೀಕ್ಷಾ : ವರ್ಶಾಕ ಏಕ ಆಂತರಿಕ 30 ಅಂಕ, ಬಾಹ್ಯ 70 ಅಂಕ ಮೇ ಮಹಿನೆಂತ್ ಚಲ್ತಾ.

ವಿಷಯ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಾ ಇತಿಹಾಸ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕಾಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಲೋಕವೇದ, ನಾಟಕ, ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತಾ, ಸಂಘಟನಾ, ವಿಮರ್ಸೊ, ಭಾಶಾಂತರ, ಕಾದಂಬರಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೊಂಕಣಿ, ನಿಯೋಜಿತ ವಾವ್ರ್.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ : 2 ವರ್ಷ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ 13 ಜಣಾಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಮನ್ನಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜಾಗೊ : ವಿ.ವಿ.ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ, ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ, ವೇಳ್ : ಸಾಂಜ್ 5 ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ರಿ 9 ಪರ್ಯಂತ.

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸ್ತಾ.

ಅರ್ಜಿ ಭರಪಾಕ ಜುಲೈ 16 ಆಖೇರಿಚೊ ದೀಸ್.

Check Also

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *