ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಪಾಂಚವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಂಚ ವೇ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 22 -07 – 2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಡಾ| ಅಜಿತ್ ಕಾಮತ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಸುನ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕಾ ಸಂವಹನ ಆನಿ ಏಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುರಿ ಮುಖಾರ ದವರೂನ ಜೀವನಾಂತ ಮುಖಾರ ಯೆವಕಾ ಅಶಿಂ ಉತ್ತಮ ಸಲಹಾ ದಿಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ಆನಿ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ಮಸ್ತ ಶತಮಾನಾ ದಾಕುನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯ, ಕಾಲಾನುಕಾಲಾರಿ ವಲಸಿಗ ಜಾವನ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಆಸುನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಾನ ತಾನ್ನಿ ಆಶಿಲೆ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತಿರ ಜೀವನ ಕೆಲಾಂ. ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅನ್ವಯಿಕ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎಮ್.ಎಸ್. ಮುಸ್ತಾಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಚೆ ಜೀನೋಮಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ (ಡಿ. ಎನ್. ಎ.) ಭಾಗಿದಾರ ಜಾಲೆಲೆಂಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ.

‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಸಂಚಾಲಕ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ, ನಾಂವಾಧಿಕ ವಕೀಲ ಅಮೃತ ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಮತ್, ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ಮಾಧವ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಅನುಭವ ಆನಿ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಬದ್ದಲ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿಲೆ. ಆನಿ ವೆಗವೆಗಳೆ ಸ್ಫರ್ಧೆಂತ ಜಿಕ್ವಲೆಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ಇನಾಮ ವಾಂಟಲೆಂ.

Check Also

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !