ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 15 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ.

ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಲಲೊ ಪಾರಿಖ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಪಾವಿಶಿಂ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ್, ಐಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮೊಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ತಶೆಂಚ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಯ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಗುಜರಾತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಲೇಖನಾಂಚೆ ಪುಂಜೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕವಿತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ೧೫೩ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

2012-ಂತ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯಮ್, ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ ಆನಿ ಸೀತಾಂಶು ಯಸಶ್ಚಂದ್ರ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !