Trending Now

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 15 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ.

ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಲಲೊ ಪಾರಿಖ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಿನೆಮಾವಿಶಿಂ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಪಾವಿಶಿಂ ಭಾರತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ್, ಐಸಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮೊಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ತರ್ಪೆನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ತಶೆಂಚ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಯ್, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಆನಿ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊವ್ಪಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಗುಜರಾತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪತ್ರ್ ಲೇಖನಾಂಚೆ ಪುಂಜೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಬಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಕವಿತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ೧೫೩ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.

2012-ಂತ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಲ್ಜಾರ್, ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ, ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯಮ್, ಕೇಕಿ ದಾರುವಾಲಾ ಆನಿ ಸೀತಾಂಶು ಯಸಶ್ಚಂದ್ರ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !