ವಿದ್ಯಾ ವಿನುತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್

ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿನುತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದ್ವಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಎ.ಕೆ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ “ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ದರ್ಯಾ ಮೊಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಮಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಫುಡಾರ್” Employment Concerns and Prospects among Deep Sea Fishers in Coastal Karnataka – A Social Work Perspective ಹ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಾಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !