ಉಬ್ಬ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿಚಾ ಶ್ರೀ ಉರ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚೆ 27 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹಾಣಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಬ್ಬ, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ದೆವಾದಿನ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡುನ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಉಬ್ಬಾಕ್ ಲಾಬ್ಚೊ ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Check Also

ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವತೀನ ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ …

2 comments

  1. Richard Alvares

    ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉರ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

  2. Gerald Carlo Hasan

    ಅಭಿನಂದನ್ ಸರ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *