ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೇರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ರೋಶು‍ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ. ಕೊಮ್ ತಶೆಂ ಮೈಸೂರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಎಮ್‌. ಕೊಮ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಲೈಫ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ 

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌‍ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶುನ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನಾಂ, ಲೇಖನಾಂ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾನಿಂ ಆನಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ, ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ ರೋಶುಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸರಾಗ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಇನಾಮಾಂ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕೊಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಸಾನಿಂಯೀ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಅನುವಾದ್ ಶೆತಾಂತೀ ತೋ ಕಾಮ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಣೆ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚೊ ‘ಗ್ರಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ’ ನಾಟಕ್ ‘ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿಂ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ‘ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್’ (2015) ಆನಿ ‘ಓಪನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸರ್ಜರಿ’ (2017) ತಾಚಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿನೋದಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊಸೊ ಜಾಲಾ.

2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ‘ಯುವಕಿರಣ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೋಶು ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಳ್ ರೇಜಲ್ ಸವೆಂ ಬಜ್ಪೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

2011 ಫೆಬ್ರೆರ್ 5 ವೆರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಪ್ರತಿಭಾ ಒಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಪಾಸುನ್, 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೊ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ‘ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಮುಳಾಚೊ ಅಬುದಾಬಿಂತ್ಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ತಶೆಂ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ನಗದ್ ಆನಿ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ(2012) ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್(2013)  ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ(2014) ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ(2015) ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್(2016) – ಹಾಂಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಮಾ, ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿ/ ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ.

One comment

  1. MELWIN KOLALGIRI

    ಪರ್ಬಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ.ಫಾವೊ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆಯ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊ ಜಾಲಾ.ಬರಯ್ತ್ ರಾವ್.ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪುರಾಸ್ಕರ್ ತುಜೆ ಜಾಂವ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !