ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ(ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ.

ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜುನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾನಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹಾಂತು ತೀನ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸರ್ತೆಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಜುವೆಲ್ಲಾ ಮತಾಯಸ್
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಎಂಜೆಲ್ ಪಿಂಟೊ
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಲಿನೆಲ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

 

 

ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಘಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೋದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !