Trending Now

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ(ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ.

ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜುನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾನಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹಾಂತು ತೀನ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸರ್ತೆಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಜುವೆಲ್ಲಾ ಮತಾಯಸ್
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಎಂಜೆಲ್ ಪಿಂಟೊ
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ – ಕು. ಲಿನೆಲ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

 

 

ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಂಘಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೋದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಿ ಡಿ ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !