ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶ್ರೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 26 ಲೇಕನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 28ವೆರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಮಂಗಳೂರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ.

ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್‌ಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕುವ್ಹೆಲೊ, ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಕೊಲೇಜಿಚೊ ಅಢಳ್ತೆದಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಜಿತ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !