Trending Now

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶ್ರೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 26 ಲೇಕನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 28ವೆರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಮಂಗಳೂರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ.

ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್‌ಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕುವ್ಹೆಲೊ, ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಕೊಲೇಜಿಚೊ ಅಢಳ್ತೆದಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಜಿತ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !