ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ ಆನಿ ಆಚರಣಾಂ ಸಂಬಂದಿತ್ ಶ್ರೀ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 26 ಲೇಕನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 28ವೆರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ನಾಯ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಮಂಗಳೂರ್‌ಚೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಡಾ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೊ.

ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ಚ್ಯಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನ್ಸ್‌ಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಚರ್ಡ್ ಕುವ್ಹೆಲೊ, ಫಾ. ಮುಲ್ಲರ‍್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಕೊಲೇಜಿಚೊ ಅಢಳ್ತೆದಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಜಿತ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Check Also

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !