ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆನಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಲೆಲೆ 3 ದಿಸಾಚೆ ’ಕೊಂಕಣಿ- ಕನ್ನಡ ಲ್ಹಾನ ಕಾಣಯೆಚೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 28-10-2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ’ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಯ್ಯನೂರು ರಮೇಶ ಪೈ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ, ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾನ್ನಿ 3 ದಿವಸ ಭರ ಚಲೆಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಹಾನ ಕಾಣಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಬದ್ದಲ ಅನುವಾದಕ ಕೇರಳಚೊ ಶ್ರೀ ನವೀನಕುಮಾರ ಭಕ್ತ ಆನಿ ಅನುವಾದಕಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೊಬೊ ಹಾನ್ನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಮಾಂಡುನ ಹಾಳೆಲೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬದ್ದಲ ಅಭಿನಂದನ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯನ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಿಗಮಾಗಮ ಪಾಠಶಾಳಾಚೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ಟ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲೆಲೆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ನ ’ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ’ ಗ್ರಂಥ ಬದ್ದಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ದಿಲೆಂ.

ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ಟ ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕರತಾ ಆಸುನ ಆರತಾಂ ಪಯಲೆ ಪಾವಟಿ ಕೊಂಕಣಿನ ’ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ’ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಕರಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರಾಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಜಾತಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗುನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಚೆ ವಾವರಕ ಪ್ರಶಂಶಾ ದಿಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಸುಧಾಕರ ಭಟ್ಟ ಹಾನ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ಕೇರಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಂ ತಾಕುನ ಭಾಗಿ ಜಾಲೆಲೆ ಅನುವಾದಕಾಂಕ ಸೊಯರೆಂನಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ.

ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಶಾಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿ ಅನುವಾದಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕಾಮತ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನವದೆಹಲಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಲಚೆ 3 ದಿವಸಾಚೆ ’ಕೊಂಕಣಿ- ಕನ್ನಡ ಲ್ಹಾನ ಕಾಣಯೆಚೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 26 -10- 2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕರನ ಆಯಿಲೆ ಸೊಯರೆಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಆನಿ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಡಾ. ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ. ’ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಲ್ಹಾನ ಕಾಣಿಯೆಚೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಬದ್ದಲ ಆನಿ ಅನುವಾದನ ಕರಚೆ ಮಹತ್ವ ಬದ್ದಲ ಅನುವಾದಕಾಂಕ ತಿಳಿಸಿಲೆಂ. ಕೇರಳ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಯ್ಯನೂರು ರಮೇಶ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಮೀ ವಿ ಕಿಣಿನ ವಂದನ ಕೆಲೆಂ.

ಕೇರಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಕುನ ಅನುವಾದಕಕಾರ ಹೆಂ 3 ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾಂತ ಭಾಗಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !