ಮುಂಬಯಿಂತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜನವರಿ 19 ಆನಿ 20 ಮುಂಬಯಿಂತ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದ್ದಲ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳ ಭುವನೇಂದ್ರ ಮಾಂಟವಾಂತ ಆಯತಾರಾ 2 – 12 – 2018  ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಸಾರಸ್ವತ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾರಿ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಉಲೊವನು ಕೇರಳತಾಕುನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೆರೆನ ತಶೀಂಚಿ ಜಗತ್ಯಾಂತ ವಾಸ ಜಾವನ ಆಶಿಲೆಂ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸರ್ವಾಂಕಯ ಎಕಟಾಯ ಕರಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ ಹೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಂಬಯಿಂತ ದೋನ ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಾರ ಗುರುತಿಸುನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಾಧಕಾಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಕರಚೆ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಯ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಹಕಾರ ದೀವಕಾ ಅಶಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲೆಂ.

ಉಡುಪಿ ಹನುಮಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್‌ನ ಸಿ. ಇ. ಒ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ ನಾಯಕ್ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಳ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರ ಶ್ರೀ ಪಿ. ವಿ. ಶೆಣೈ, ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಹೆರ ಮಾನೆಸ್ತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !