Trending Now

ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ಉದಯ್ ಗಾಂವಕರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖೆಡೆಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ವಜ್ರೇಕರ್, ದೊ|ಪೂರ್ಣಾಚಂದ ಚಾರಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಶಿರೋಡ್ಕರ್, ಸೆಯರೂ ವೆಳಿಪ್, ಮಾರ್ಕುಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ದೊ|ಕಾಸ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಂತಾ ಗಾವ್ಡೆ, ವಕೀಲ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಾವಡೆ, ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ದೇವಿದಾಸ್ ಗಾಂವಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ.

13 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯಂಕರ್, ರಾಮನಾಥ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಫೊಬ್ರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಮಲಾಕರ್ ಮ್ಹಾಳಶಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ.
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಆದಿ ಲೋಕ್-ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್/ಚಿತ್ರಣ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾವೆರ್ ಸಂತಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜ್, ಪಾರ್ವತಿಬಾಯ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ದೆಡ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !