Trending Now

ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ಉದಯ್ ಗಾಂವಕರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖೆಡೆಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ವಜ್ರೇಕರ್, ದೊ|ಪೂರ್ಣಾಚಂದ ಚಾರಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಶಿರೋಡ್ಕರ್, ಸೆಯರೂ ವೆಳಿಪ್, ಮಾರ್ಕುಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ದೊ|ಕಾಸ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಂತಾ ಗಾವ್ಡೆ, ವಕೀಲ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಾವಡೆ, ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ದೇವಿದಾಸ್ ಗಾಂವಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ.

13 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯಂಕರ್, ರಾಮನಾಥ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಫೊಬ್ರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಮಲಾಕರ್ ಮ್ಹಾಳಶಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ.
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಆದಿ ಲೋಕ್-ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್/ಚಿತ್ರಣ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾವೆರ್ ಸಂತಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜ್, ಪಾರ್ವತಿಬಾಯ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ದೆಡ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !