ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000 ತಸೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ. ತೊ 1968 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಬಿ.ಕೊಮ್., ಡಿ.ಬಿ.ಎಮ್. ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ 1983 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತೆ ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ಸಂಕ್ರಮಣ’, ‘ಶೂದ್ರ’, ‘ತಾಯಿನುಡಿ’, ‘ತರಂಗ’, ‘ಸುದ್ದಿ-ಸಂಗಾತಿ’, ‘ಮಲ್ಲಿಗೆ’, ‘ತುಷಾರ’ ತಸಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ, ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ, ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 32 ವರ್ಸಾಂನಿ 500 ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ತಾಂಣಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್’, ‘ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’ ಆನಿ ‘ಕೈದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಥಾಣೆ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಗಾಂವಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ದಾಯ್ಜ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ, ರಾಕ್ಣೊ ತಶೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್, ವಲ್ಲಿಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಕನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಗೊಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂನಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಅಮರಾವತಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಬುಕಾಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂ. ತೊ ’ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ’ಆರ್ಸೊ’ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿ ಬಹುಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ತೊ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಧುವೊ ಹೆನ್ಸಿಲ್ ರಿಯಾ ಆನಿ ಹಾನ್ನಾ ರೂತ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

One comment

  1. Prescilla Fernandes

    Congratulations Sir. May you get many more such awards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !