ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟಕ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆಯ್ತಾರಾ, 30 ದಸೆಂಬರ್ 2018 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 66 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ಉದ್ಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೋ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆಂತ್ ಪತಿಣ್ ಜೆನಿವಿವ್ ಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ತಾಣೆ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೋ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ, ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೂಡ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಜ್ಪೆ – ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ದರ್ಜೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕುವೈಟ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶೀದಾ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಲೆಖಾತಿರೀ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ.

2019 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಸಾಂ|ಜುಂವಾವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ತಾಂಚೊ ಅಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ ►

 

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !