Trending Now

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ

ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಸಮರ್ಥಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಘಟಕ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕ್, ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಪೆರ್ಮುದೆ ಆಯ್ತಾರಾ, 30 ದಸೆಂಬರ್ 2018 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಸರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ 66 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಕಾಂಯ್ ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್, ಉದ್ಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೋ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆಂತ್ ಪತಿಣ್ ಜೆನಿವಿವ್ ಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ತಾಣೆ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೋ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ, ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೂಡ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಬಜ್ಪೆ – ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ದರ್ಜೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕುವೈಟ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಶೀದಾ ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಕಲೆಖಾತಿರೀ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ.

2019 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಸಾಂ|ಜುಂವಾವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

ಪಾಸ್ಕಲ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ತಶೆಂ ತಾಂಚೊ ಅಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಹಾಣಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ ►

 

Check Also

ನಾಂಗ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ – ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆವರ್ವಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಆಸ್ಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಪರಿಂ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಖರಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಫಕರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿಯೊನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ತಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share ...please don\'t COPY !