ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ‘ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ‘ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತರ್ಭೆತಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಆಖ್ರೇಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಏಕಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ (ರಚನ್ : ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ : ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್) ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗಿಂ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಪೊದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿಂ.

ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚೊ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್, ಸಾಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಮಾಧವ್ ಶೇಟ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ/ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ.

ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !