‘ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಎಕೆಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ ಹಾಚೆಂ 20 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ’  ಕೊಂಕಣಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ದಾಂಡೇಲಿಚ್ಯಾ ರಂಗನಾಥ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಎಕೆಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಡಿ‘ಸೋಜಾ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಬಿ.ಎನ್. ವಾಸಾರೆ, ಸಾಹಿತಿ ಎಮ್. ಜೆ. ಜನ್ನು ಆನಿ ಎಕೆಡೆಮಿಚೆ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !