Kittall Media Network

mm
KITTALL is a unique Konkani literary website. It is the dream project of well-known Konkani writer and critic Henry Mendonca popularly known as H M Pernal. Kittall carries short stories , poems , essays , novel series, columns by reknowned writers, interview with writers and artists , videos, review on new books , music and art . It also publishes Special reports of Konkani events and news related to konkani literature , art and music. KITTALL was inaugurated on 5th February 2011 by celebrated Konkani poet , President , Kavita Trust and Director (operations) of Daijiworld Media Private Limited, Mr. Melvyn Rodrigues.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಯ್ತೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಪಾಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 , 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ( 15 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 01.01.2004 ತಾರಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ (15 ಥಾವ್ನ್ 30 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾಂಕ್ 01.01.1988 ಥಾವ್ನ್ 31.12.2003 ಭಿತರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ – V ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಆನಿ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 15 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ, ಕಥಾಕಾರ್ ಪ್ರಬೋಧ್ ಪಾರಿಖ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲೊ. ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಲಲೊ ಪಾರಿಖ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಾಂಟಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಾಂಟಚೆ 9 ವರ್ಷಾಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವಾಂಟಪ ಸಮಾರಂಭ 24-08-2018 ಮಂಗಳೂರ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್ಸನ ಹಾಲಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೇರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್… ಕೋರ್ಸ್

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾ ತರ್ಫೆನ್ ‘ವೊವಿಯೊ – ವೇರ್ಸ್ – ಸೊಭಾನೆ – ಎಮ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫೀಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್’ ಸಂಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತೆಲ್ಯೊ. ಎಕುಣ್ ತೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ (ಸೊಮಾರ್, ಮಂಗ್ಳಾರ್, ಬುಧ್ವಾರ್) ಚಲ್ತಲೊ. ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್; ಕವಿತಾಪಾಠ್

ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕವಿತಾಪಾಠ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ‘ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಪಾಂಚವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾಂಚ ವೇ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 22 -07 – 2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಡಾ| ಅಜಿತ್ …

Read More »

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ : ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವ್ಣೆ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : 4 ವೇ ‘ಕ್ಷಮತಾ’ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 4 ವೇ ಶಿಬಿರಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 18.07.2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಪಿ. ಎನ. ಪೈ. ಕೊ. ಕಂಪೆನಿಚೆ, …

Read More »

ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೊವಣೆ.

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಕ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ ಅರ್ಜಿ ಆಪೈಲ್ಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತಾ : ಖಂಯಚೆಯ್ ಪದವಿಂತ್ 45 % ಅಂಕ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಕ 40% ಅಂಕ, ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಶ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಿಲ್ಯಾನಿ 60% ಅಂಕ ಜೊಡಿಲೆ ಉರಕಾ. ಪರೀಕ್ಷಾ : ವರ್ಶಾಕ ಏಕ ಆಂತರಿಕ 30 ಅಂಕ, ಬಾಹ್ಯ 70 ಅಂಕ ಮೇ ಮಹಿನೆಂತ್ ಚಲ್ತಾ. ವಿಷಯ : ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಶಾ ಇತಿಹಾಸ, …

Read More »

ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಜೆ.ಸ. ಹಾಕಾ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್‌ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲಾಯ್ 28 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್‌ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗ್ಣಾತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕನ್ನಡಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಜಯಂತ್‌ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್‌ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಪ್ರಮುಖ್‌ ಉಲೊವ್ಪಿ ಆಸ್ತಲೊ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಳಾನ್ …

Read More »