FOCUS

ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಫಾ ಕಪ್

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಫಿಫಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಬರ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೈನಲ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ಹೆರ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಫಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದುರ್ಬಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 1948 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾನಿ ಖೆಳೊನ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂಯ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್.

Read More »

​ಜೇಟ್ಲಿಚಿ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಕೇಟ್ಲಿ !

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾಗೀ, ತೊಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾನಿಂ , ವಾಕ್ಮೂಲಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್. ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ಪಾಕಿಸ್ಥಾನಾಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಜಪೇಯಿನ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಅಶಾ ಅಸ್ಚ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂನಿ , ತರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಅಲ್ ಇಂಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಅನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

Read More »