News

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 7 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದ ಸಾಲಾಂತ್, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬಾರ್ಕುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವತೀನ ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ರೂ. 4.00 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 02-10-2018 ತಾರ್ಕೆರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ …

Read More »

ಕಯ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್. ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಪತ್ರ್ ‘ಮಹಿಮಾ’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ದಿವೊ ಜಳೊವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಚೊ …

Read More »

ಉಬ್ಬ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿಚಾ ಶ್ರೀ ಉರ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸುನ್, ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚೆ 27 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹಾಣಿ …

Read More »

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ – ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪವ್ಣೆ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಅರ್ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ – ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲೆ 19 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ 2018 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಮಣೊನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. …

Read More »

ನಿವೃತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಕಾ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಸನ್ಮಾನ್

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಚಿ ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ತಾರೀಕ್ 05.09.2018 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್, ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವನಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ …

Read More »

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಠೇವ್ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ

ಎಮ್‌ಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಜಮಾತೆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾನಿಂ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಠೇವ್ (ಡಿಪಾಜಿಟ್) ಹಾಚಿ ವಾಡ್ ಚಡಯ್ಲಿ. 1 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ವರ್ಸಾ ವರೆಗ್ 7 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7.5 ಠಕ್ಕೆ, 2 ವರ್ಸಾ ವಯ್ರ್ 6.75 ಠಕ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ 7 ಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಈ ವಾಡಿಚಿ ದರ್ ಎನ್‌ಆರ್‌ಇ ಠೇವ್ಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. …

Read More »

ವಿದ್ಯಾ ವಿನುತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್

ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ (ಸ್ವಾಯತ್ತ್) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ವಿದ್ಯಾ ವಿನುತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಮೈಸೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದ್ವಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಚೊ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತಿರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಎ.ಕೆ. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ “ಸಮಾಜಿಕ್ ಆಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ದರ್ಯಾ ಮೊಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಕಾಮಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಫುಡಾರ್” Employment Concerns and …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ – ಸತ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾತಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ತಾರಿಕೊ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಸತ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ತಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !