Trending Now

Essays

ನವ್ಕರೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈರಿಕೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಿಣಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ದು:ಖಾಂನಿ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಗತ್ ಜಾಣಾಸೊನೀ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಕಾ ಘಾಲೆಂ ತಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಸಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ತರ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ …

Read More »

ಬಿಟ್ಟೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದೀ ಮಾಯೆ

ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಮೂರುದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. “ದಶಾಂಗ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಡಾ. ಎಂ. ಬಾಲಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಎರಡನೆಯ ದಿನ “ನಾಮದ ಬಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ’ ಎಂಬ ನಾಟಕ, ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಳಿಕ ಖ್ಯಾತ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಹೀಗೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ …

Read More »

ಪಟ್ ಪಟ್ ಬುಲೆಟ್

ಮ್ಹಜೆ ಸಗ್ಳೆ ಈಷ್ಟ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಾಯ್ಕಾನಿಂ ಬಸುನ್ ಸುಂಯ್ ಸುಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಮೂಸ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈಕಾಲಾಚಿಂ ಪೆಡಲಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ಚ್ ದೂ:ಖ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೆ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಸೈಕಾಲಾರ್, ಜಶೆಂ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ರೇಸಾಂತ್ ಉಂದಿರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ.  ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ – ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಿಗದ ತರಬೇತಿಯ ನುಣುಪು

ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಕರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ನಡೆಸುವ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರ ಪರಿಣತರಿಂದ ಥಿಯರೆಟಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಉದ್ಘೋಷಕರ ಧ್ವನಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ …

Read More »

ವಾತಾನುಕೂಲಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಯಲಿನ ಬಿಸಿಗೆ

ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಹ್ವಾನಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಲಯದಿಂದ ನಿಗದಿತ ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧೀ ಗೀತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ರಾಜಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧೀ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಬ್ಬ, …

Read More »

ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಬಸೊನ್…

ಇಳಯರಾಜಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ವೈರಮುತ್ತು ಹಾಣೆಂ ಇಳಯರಾಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಅಶ್ಯೊ ದೋನ್ ವೊಳಿ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ- “ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ತಾಂ ವಾರೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸೆವ್ತಾ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಿಯಾತ್!”  ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಿಶಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಂಗೀತ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಯ್ಕೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಸಂಗೀತ್ …

Read More »

ಸಾಂತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ

1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೆಚ್ ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ …

Read More »

ಮೊಡಿಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಕಾಮ್

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಗೊಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊಂ. ಫ್ಲೈಟ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್. ಫಕತ್ ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ …

Read More »

ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಪರಬ್ – ಪರ್ಯಾಯ

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್  ದೇಗ್ ವೊಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಜಯಿಲ್ಲಿಂ ಬಟ್ಟಿಂಗ್ಸಾ, ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆ ಕಟ್ಟ್-ಆವ್ಟ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ವಾಗತ್ ದಾರ್ವಾಟೆ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾಸ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಾಂ, ಸುರ್ಯೊ ಅಸ್ತಮ್ತಚ್ “ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ವೀಜ್ ದಿವೆ, ಸಾಂತ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಂ-ತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !