Trending Now

News

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೆಜಾರಿ ಬಾಂದವ್ಯ 2018

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಸಂಗಟನಾಚೆಂ ’ಬಾಂದವ್ಯ 2018’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕರಾವಳೆಚೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್, ನಾಚ್ ಫೊಕಣಾಂ ಆನಿ ಮನೊರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾವ್ನ್, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಗಟನಾಚಿ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯಿನ್ಯಾಚೆ ದಿ. 16,17 ಆನಿ 18 (3 ದಿವಸ) ಮಂಗಳೂರಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕಣಿ ‘ವಚನ’ ಗಾಯನ ಉಚಿತ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಚಲಚೆ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ದಿತಾತಿ. ತೀನಿ ದಿವಸ ಚಲಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಚನ ಗಾಯನ ತರಬೇತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಾಂತು ಉಚಿತ ವಾಸ್ತವ್ಯ …

Read More »

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ.ಎ. ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಭ್ರೆರ್ 4 ವೆರ್ 21 ವೊ ಫೆಡರೇಶನ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮಾನಾಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿತಿದಾರ್ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ವಿದಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ …

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಫೆಬ್ರುವರಿ 03 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಭಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯಿ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಗವೆಗಳೆ ರಾಜ್ಯತಾಕುನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಲಾವಿದ, ಸಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಂತ ಮೆಳನು ತಾಂಗೆಲ ಅನುಭವ ಸಾಂಗಚೆ ಯೋಜನಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ. ವೆಗವೆಗಳೆ …

Read More »

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂನಿ ದೇವ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪ್ರಿಜಾಯ್ – ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಘಟಕ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಜನೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೊ ಅಕೇರಿಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಲಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ, ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣಿ ಉಲವ್ನ್ ” ಕೊಂಕ್ಣಿ ರುಚಿಚಿ, …

Read More »

ಘರ ಘರಚಿ ಕಾಣಿ – ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗಾನ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲದಾಸ ಪ್ರಭುನ ಬರೆಯಿಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿ ಆಧಾರಿತ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್. ಕಿಣಿನ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ’ ಘರ್ ಘರಚಿ ಕಾಣಿ’ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುದ್ಕುಂಜೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೈ, ಕೊಂಚಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು ಹಾಂಗೆಲೆ …

Read More »

ಕ್ಷಮತಾ : 6 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿತ್ತಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಷಾಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 6 ವೇ ಆಖೇರಿಚೆ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸುವಾಳೊ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ ಆಕ್ಸೆಂಜರ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಯಾಪ್ …

Read More »

‘ತೀನ್ ಖಿಳೆ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ಸೆವಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ 60 ವೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್ – ಹಾಚೆ 175 ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಭಾಲೆ `ತೀನ್ ಖಿಳೆ’ 2018 ಜನೆರ್ 27 ವೆರ್ ಇಜಯ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊವೆಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜ್ – ಹಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ, ಸೆವಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಪ್ ಡೆರೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಚೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್, …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : 5 ವೇ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನನಿಧಿ ತಾಕುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತ ದಿತ್ತ. ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹ್ಯಾ ವರಸಾಚೆ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 5 ವೇ ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ 18-1-2018 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಸೊಯರೆ ಲೇಕ ತಪಾಸಣ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಸೀನಿಯರ್ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !