Trending Now

News

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್

ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜೊಸೆಫ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ‘ಝುಜ್’ ಹಾಚೆಂ 24ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 16 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾರ್, ಪದುವಾ ರಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ …

Read More »

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ’ಗಝಲ್’ಚೆರ್ – ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಬರಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ (ಕರಾರ್ ಅಂತರ್‌ಗತ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ -2) ಮಾರ್ಚ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 7 ವ್ಯಾ ಶೆಕಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಶಿಯನಾಂತ್ ‘ಖಸಿಡ/ಖಸಿದ’ ಥಾವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ‘ಗಝಲ್’ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ದಕ್ಶಿಣ್ ಏಶಿಯಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಗಝಲ್ ಕಶಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್? …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ : ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಳಾಕ ಭೇಟ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾರಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಕೊವಚೆ ಕಾರ್ಕಳಚೆ ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ ಶಾಳಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ಭೇಟ ದಿಲೆಂ ಆನಿ 52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಫುಕಟ ಶಾಳಾ ಬ್ಯಾಗ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ತರಪೇನ ದಿವಚೆ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿನ ವಾಪರನು ಘೆವನು ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪಾಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ – ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉಗ್ತಾವಣ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 5 ವೇ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ 23-02-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ದುಬೈಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುಭಾಶ್ ಶ್ಯಾನಭೋಗ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಹರ ಎಕಲಾನಿ ಶೃದ್ಧೇನ …

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ:  ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೆ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಅನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚೆ “ಆವೆ ಮರಿಯಾ” ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪಾಚ್ಯ್ವಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ರಸಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತನ್‍ಮನಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ದಿವಸ ಆಚರಣ

ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆನ ದಿಲೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃ ಭಾಷಾ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21 – 02 – 2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಶಾಳೆಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಮುಖೇಲ ಡಾ| ಕೆ. ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಅತಿಥಿಂಕ ಸ್ವಾಗತ …

Read More »

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಏಕ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್‌ಶನ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಂಗಾಸರ ದಿನಾಂಕ 9.02.2019 ವೆರ್  ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಸುನ ಭಾರತ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನು …

Read More »

ಜೈಸನ್ ಆನಿ ವೆನಿಝಿಯಾಕ್ ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರೆನಿಟಾ, ಶಮಿತಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕಾಂ

ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆಂ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ’ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ’ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2018 , ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ’ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್’ ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – 2018 …

Read More »

ನಬಾಜೆ ಕವಿತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ 2018 – ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್, ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ಪ್ರಥಮ್

ಆಪ್ಲೊ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ಚಾಲೆಂಜ್ 2018 ಹಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳುರ್ ಚ್ಯಾ ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ 32 ಕವಿತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !