Trending Now

News

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 ಜಾಹೀರ

ಮಂಗಳೂರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ದಿವಚೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆ ವಿಭಾಗಂತ) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ದೀವನ, ಮಸ್ತ ವರಸಾ ತಾಕುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವನ, ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ, ತಲೆಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಚೇತನಾ ಚೆರ್ಡುಂವಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದಿಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ’ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ’ ಹಾಜೆ …

Read More »

ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್, ಸಾ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಹಾಣಿ ಒಕ್ಟೊಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಹೊಲಾಂತ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ(ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾ|ಬಾ|ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ …

Read More »

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮಂಚ್' ಕಾರ್‍ಯೆಂ 'ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ' ಅಕ್ತೋಬರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಡಾ|ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್‌ಪಣಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ದಾದರಾಂತಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರ್, ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ, ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

Read More »

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಕಾ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಕವಿ/ ಚಿಂತ್ಪಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಕಿಡ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ದಯಾ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ನವೆಂಬರ್ರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತಲೊ.

Read More »

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

Read More »

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗಾನ ಚಾರಿ ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಚಲೆಲೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಚೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಚಾರಿಚೆ ದಿವಸ 07- 10-2018 ತಾರ್ಕೆರ ಮಂಗಳೂರ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೇಲ …

Read More »

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ – ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ’ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಗಾರ್ ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 7 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದ ಸಾಲಾಂತ್, ಸೇಂಯ್ಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಎಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬಾರ್ಕುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Read More »

ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ವತೀನ ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಾಚೆ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಣಿಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಕರಚೆ ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ರೂ. 4.00 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿತರಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ. 02-10-2018 ತಾರ್ಕೆರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಲೆಂ. ಚಪ್ಟೇಕಾರ ಸಾರಸ್ವತ …

Read More »
Share ...please don\'t COPY !