Trending Now

ಜೈಮನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್

ಜೈಮನ್ ಡೆನಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಣೆ  ‘Effect of Prarameters on Base Pressure in A Suddenly Expanded Duct at Supersonic Mach Number Regimes Using CFD and Design of Experiments’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಬೆಳಗಾಂ, ವಿಶ್ವೇಶರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಸನದ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಜೈಮನಾನ್ ಹೊ ಮ್ಹಾಪ್ರಬಂದ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ದೊ| ಆಂಟನಿ ಎ. ಜೆ. ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪಿ. ಎ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್ ದೊ| ಎಸ್. ಎ. ಖಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜೈಮನ್, ನಿವೃತ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅರ್ಥರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ರಾಸಲ್ ಖಾಯಿಮಾ, ಬಿರ್ಲಾ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಹಾಂತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !