ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗಾನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ

‘ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ’ ಆನಿ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ’ ಸಹಯೋಗಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾವನ ಮಾಗಶಿ ಆಸುಚೆ ಕೊಂಕಣಿ 2500 ಕುಟುಂಬಾಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ ಕೆಲಾಂ.

ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ ಸಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆರಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆನಿ ಅಗತ್ಯ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ರೂ. 18.25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಾಚೆ ಕಿಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾವನ ಮಾಗಶಿ ಆಸುಚೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಎಡಪದವು, ಭಟ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಡುಬಿ, ಖಾರ್ವಿ, ವ್ಯಶ್ಯವಾಣಿ, ಚಪ್ಟೇಕಾರ, ಜಿ.ಎಸ.ಬಿ, ಚಾರೋಡಿ ಆನಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ ವಿತರಣ ಕೆಲಾಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಜಾವನ ಭಾಗಿ ಆಸುನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಾಚೆ ಕಿಟ್ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎ. ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟವಾಳಕರ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ಕಿಣಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ‘ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ’ ಲೇಬಲ್ ಆಸುಚೆ ಕಿಟ್ ತಯಾರ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಾಚೆ ಕಿಟ್ ‘ಹಾಂಗ್ಯೊ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್” ಕಂಪೆನಿ ವಾಹನ ಮುಖಾಂತರ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಚೆ ಮುಖೇಲಾಂಗೆಲೆ ನೇತೃತ್ವಾರಿ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ, ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !