ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ :  ಪಯಲೆ ವರ್ಗಾ ಥಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ – ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಾಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮನವಿ

ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಾಚೆ ಆಶಯ ಮ್ಹಣಕೆ ಪಯಲೇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಸ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಾಳೆಂತು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಸ ಜಾವನ ಶಿಕೊವಚಾಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಾನ ಅನುಮತಿ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಸರಕಾರಾಚೆ ವತೀನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಯ ರಚನ ಕರತಾ ಆಸಾ.

ಆರತಾಂ ಜಾರಿಕ ಯೆವಚೆ ತಸಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕ ಅನುಗುಣ ಜಾವನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮಾತೃಭಾಸ ಶಿಕಚಾಕ ಪಯಲೇ ವರ್ಗಾ ಥಾವನೂಚಿ ಅನುಕೂಲ ಕರನು ದಿವಚಾಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಮುಖೇಲಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಂಕ ಮನವಿ ದಿತಾಂಚಿ ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲೆಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಂತು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೇಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಶಿಕಚಾಕ ಅನುಕೂಲ ಕರನು ದಿವಕಾ ಮ್ಹಣುಯ ತಿಳಸಿಲೆ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ| ಡಾ| ಕಸ್ತೂರಿ ಮೋಹನ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನವೀನ ನೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆನಿ ಜಾವಚೆ ಬದಲಾವಣ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ.

ಕುಮಟಾ ಕೊಂಕಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಶ್ರೀ ಮುರಲೀಧರ ಪ್ರಭು, ಹೊನ್ನಾವರ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಪೈ, ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ರೋಬರ್ಟ ಮಿನಿಜೆಸ್, ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕಾಮತ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಲ, ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಎನ್. ಬಾಳಿಗಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಚೊ ಡಾ| ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ ಮಾನೆಸ್ತ ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಂತ ಭಾಗಿ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !