Trending Now

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

140 ವೊರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂ.ಲೂವಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್’ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಛಾಪ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತಾ. 2020-2021 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರಸ್ ಅನ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಪಾಟಿಂ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾತ್ ದರ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯ್ ವೊಚೊನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್. ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ 25/09/2020ವೆರ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೇಜಿಚೆ ಪ್ರಾಶುಂಪಾಲ್ ದೊ| ಮಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.

ವಿಶೇಷ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ನಾಚ್, ಪೊದಾಂ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಘಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲೀನ್, ಸೆವ್ರಿನ್ ಪೀಂತ್, ಒಲ್ವಿನ್ ಸೋಜ಼್, ಶರಲ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸಂಘಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಲ್ ಸೋಜ಼ಾನ್ ಯೇವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಸನ್ ಸೋಜ಼ಾನ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಠಯಿಲೆಂ. ಅನ್ನ ಮರಿಯ ಆನಿ ಜೋಸ್ಲಿನಾನ್ ಸೈರ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಅಶ್ವಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ವರ್ದಿ : ಫ್ಲೋರ ಕಾಸ್ತೆಲೀನ್

One comment

  1. Navin Kulshekar

    Hanv bhov chod kuxi pavtam ,kiteak Sannu’k hanv boro vollkotam,hanv mumboint astana tachi mhaka vollok zalli. Ek mhinoti konknni mogi to atam poixilea dexeant asa torui konknnik tanne sodunk na ek nixtavont konknni vavradi! Konknni kareakroma cholovncheant to avvol, tachi sheili Dubai zallea Geethgozal vellar pollelea.Porbim pavo taka, tea xivai mumboint mozo natok Mogachi Jeek tachea digdorxenakhal 5 prodorxena zaleant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !