Trending Now

ಜ್ಞಾನವರ್ಧನ ಕರಚೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ‘ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಮಂಗಳೂರ್ : ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಲ್ಲರಕೇರಿಚೆ ಶ್ರೀ ವೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸರಳ ಜಾವ್ನು ಮಾಂಡುನು ಹಾಡಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಲ್ಲೆತರಿ ಥೊಡೆಶೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತಾ ಆಶಿಲ್ಲೆ. ‘ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ| ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ, ಬಾಳೇರಿ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಕಟ ಕರಚೆ ಧಾವೆ ಪುಸ್ತಕ ಜಾಲ್ಲೆತರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಜಾವಚೆ ದುಸರೆ ಪುಸ್ತಕ. 12 ಮಹನೀಯಾಂಗೆಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಆಧಾರಿತ ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ ಸೃಜನೇತರ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಚೆ ಮೋಕಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಆಯೋಜನ ಕೆಲ್ಲಿಲೆ. ಕಂದೇಲ ಸಂದೀಪ ಕಾಮತ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸ್ಮರಣೆಕ ಹೇಂ ಪುಸ್ತಕ ಅರ್ಪಣ ಕೆಲ್ಯಾ.

ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಚೆ ಕಂದೇಲ ಮೋಹನ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ಪುಸ್ತಕ ಮೋಕಳಿಕ ಕೋರ‍್ನು ಲೇಖಕ ಅರವಿಂದಾಲೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಾಕ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಲೆ. ಪುಸ್ತಕ ಪರ‍್ಗಟುಚೆ ತ್ರಾಸಾಚೆ ಕಾಮ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾಭ ಯೇನಾಶಿಲೆ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ಲೇಖಕಾನಿ ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ ಮುಕಾರಿ ಆಯಿಲೆ ಸಾಹಸ ಮೋಣು ಅರವಿಂದಾಲೆ ಪರಿಶ್ರಮಾಕ ಫಲ ಮೆಳೊ ಮೋಣು ಸಾಂಗಲೆ. ಮುಖೇಲ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನು ಆಯಿಲೆ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಖ್ಯಾತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಜಾವ್ನಾಶ್ಚೆ ಸಿ.ಎ.ಕಿರಣ ಜಿ. ಶೇಟ ಹಾನ್ನಿ ಉಲ್ಲಯತ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧಿಸುಚೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಮೋಣು ಸಾಂಗಲೆ. ಅಶಿ ಸರಸ್ವತಿಚೆ ಸೇವೆಕಚ ಆಪಣ್ಯಾಲೆ ಘರಾಂತ್ ಏಕ ಲಾಕ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಗೃಹಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೆಲ್ಯಾ ಮೋಣು ಸಾಂಗಲೆ.

ಆನ್ಯೇಕಲೊ ಸೊಯರೊ ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ. ಕ್ರಿಕೇಟಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥರಾರಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಲೊ ಮಂಗಳೂರಚೊ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಕ್ರೀಡೆಕ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಕಾ ಆಶ್ಚೆ ಮೇಳ, ಆಪಣ್ಯಾನ ಕಾರ್ಕಳಚೆ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರತಾನಾ ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಸಲೆ ವಿದ್ವಾಂಸಾಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೋಣು ಸಾಂಗಲೊ. ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ ವೇಳೆಂತ್ ಸಮಚ ನಿರ್ಣಯ ಘೆವಚೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಚಾಂಕ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಯಶ ಮೆಳ್ತಾ ಮೋಣು ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾಂಗೆಲೆ ಉದಾಹರಣ ದಿಲೊ. ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಮಂಗಳೂರಾಚೊ ದೂರಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಶ್ಚೊ ಆನೆಕಲ್ಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಉಲಯ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಸಕ್ಕಡಾನಿ ಮೊಲಾಖ ಘೆವ್ನು ವಾಜ್ಜುಕಾ. ಖಂಯಚೆಯ್ ಕಾರಣಾಕ ಅಸಲೆ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಯಾ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಳಿಜಾಗೆರ್ ಸಾರ ಕರಚಾಕ ನಾ. ತಾಜ್ಯಾನ ಲೇಖಕಾಳೆ ಮೂಲ ಆಶಯಾಕ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆತ್ತಾ ಮೋಣು ಸಾಂಗಲೊ.

ಶ್ರೀ ವೀರ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ಆಡಳ್ತೇದಾರ ಆನಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕ ಜಾವ್ನಾಶ್ಚೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾ ವಹಿಸುನು ಘೆತಲೆ. ವೇದಿಕೆರಿ ಕಂದೇಲ ರಾಧಿಕಾ ಕಾಮತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಸುರವೆಕ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೀತ ಸಾಂಗಲೆ. ಲೇಖಕ ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನಭಾಗ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸೂತ್ರ ಸಂಚಾಲನ ಕೆಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಪಿಂಗಾರ ಸಂಪಾದಕ ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಅರುಣ ಜಿ. ಶೇಟ, ಜಯಶ್ರೀ ಪೈ, ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಮಹೇಶ ನಾಯಕ, ಜನಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಪ್ರೀತೇಶ ಬಂಗೇರ, ಸಾಹಿತಿ ಉಮೇಶ ಕಾರಂತ, ಸತೀಶ ಪೇಜಾವರ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಣ್ಯ ಆಶಿಲೆ.

ಸುಜ್ಞಾನಮಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರೊ| ರಾಜಶೇಖರ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಡಾ| ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ, ಹೆಚ್. ರಮೇಶ, ಡಾ| ಬಿ.ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರೊ| ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಡಾ| ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗಿಡ್ನವರ, ಡಾ| ಚೇತನ ನಾಯಕ, ಪ್ರೊ| ಹಾಲ್ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಡಾ| ಉದಯ ರಾಯ್ಕರ ಆನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಂದರ್ಶನ ಆಸಾ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾನಭಾಗ ಹಾನ್ನಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಯಲ್ಯಾ. ಕು. ದೀಪಕ ಶೆಣೈ ಮಖಪುಟ ರಚನ ಕೆಲ್ಲಾ. ಜೈನುಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ, ಎ.ಜಿ. ಪ್ರಭು, ಗೌರವ ದೇವಾಡಿಗ ಆನಿ ಆರಗೋಡು ಸುರೇಶ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ನಲ್ನುಡಿ ಬರಯಲ್ಯಾ. 108 ಪಾನ್ನಾಚೆ ಹೇಂ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಮೋಲ 120 ರೂಪಾಯಿ. ಜಾವ್ಕಾಶಿಲೆ ಲೊಕಾನಿ ಲೇಖಕಾಲೆ ದೂರವಾಣಿ 8880202206 ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕರ‍್ಯೇತ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !