ಜೊಯೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್

ಜೊಯೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ, ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ರುಡೊಲ್ಫ್ ವಿನೋದ್ ಜೊಯೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಕಾ ತುಮಕೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ತಾಣೆ The History of Science and Technology in Tulunadu during the Colonial Period ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂದಾಕ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಸನದ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತುಮಕೂರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಪುರಾತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿಭಾಗ್ ಮುಕೆಸ್ತ್  ಪ್ರೊ| ದೊ| ಯು. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಜೊಯೆರಾನ್ ಹೊ ಮಹಾಪ್ರಬಂದ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ತುಳುನಾಡಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆರ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ – ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ ಅಸುನ್, ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸುಮಾರ್ 400 ಸಬ್ದ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 24 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಎಮ್. ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ( ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ಸ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೊಯೆರ್ ಗಾಂವಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚೊ. ಮುಳಾನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಪುರಾತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಂತ್ ತುಳು ಭಾಶೆಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕೀ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾ.

ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ಝೆಲೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ, ಸಮೀಕ್ಷಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಯೆರಾಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರೂಚ್, ವಿಮರ್ಶೆಚಿ ವೋಡ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಬಿರೂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ತೋ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸಬಾರ್ ದೆಶಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ತ್ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆಂಯ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ತೋ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ತುಳು ಭಾಸಾಂನೀಯ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ. ತುಳು ಭಾಶೆಸಂಬಂದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತೋ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಆನಿ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ತೋ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕಿಟಾಳ್ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಜೊಯೆರಾಚ್ಯಾ ಸಾದನಾಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಸವೆಂ ಭಾಸ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಆನಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾ.

One comment

  1. ಜೊಯೆರ್, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಕ್ ಹಾರ್ಧಿಕ್ ಶುಭಾಶಯ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !