ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸುವಾಳೊ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಕ ದಿವಚೆ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ದಿ.27-02-2021 ತಾರ್ಕೆರ ಮಂಗಳೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆರಿ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಸಾಖರದಾಂಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಹಾನ್ನಿ 5 ಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ್ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ ಆನಿ ಸಭೆಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವನ ಆಸಚೆ ಸಾಹಿತಿಂಕ ಆನಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಕರತಲ್ಯಾಂಕ ಗುರುತಿಸುನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿವಚೆ ಕಾಮ ನಿರಂತರ ಜಾವನ ಚಲಕಾ ಅಶಿಂ ತಾಂಗೆಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶಾಂತು ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ ಆನಿ ಸಭಿಕಾಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ಉಲಯಿಲಿಂಚಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2020 ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್. ಸುಖತಣಕರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಧುಮಕ್ಯಾರ ಧುಮಕೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಾಕ ದಿಲೆಂ. ತಶೀಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2020 ಮುಂಬಯಿಚೆ ನಾಮನನೆಚೆ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗಶರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ ದಿಲೆಂ. ತಶೀಂಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳವಳಿಚೆ ಮುಖೇಲ ಕುಮಟಾಚೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾಮತ್, ಹಾಂಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2020 ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ.

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ – 2020 (ಕೊಂಕಣಿ ದಾರಲೆಂಗೆಲೆ ವಿಭಾಗಾಂತ) ಡಾ. ವೈ. ಉಮಾನಾಥ ಶೆಣೈ, (ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ) ಹಾಂಕಾ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ. ಹಾನ್ನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಆನಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀರಗಲ್ಲು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಚೆ ಪ್ರಕಾಶಕ ಜಾವನ ಆಸಾತಿ. (ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಯಲೆಂಗೆಲೆ ವಿಭಾಗಾಂತ) ಹೈದರಾಬಾದಾಚೆ ನಾಮನೆಚೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಶೆಣೈ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರದಾನ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ವಿಶೇಷ ಜಾವನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಹಳ್ಳಿಂತ ವಾಸ ಜಾವನ ಆಸಚೆ ಅಂಗಹೀನ ಯುವಕಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಿವಚಾಕ ಹೊಡ ಮಟ್ಟಾರ ತರಬೇತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಿವನ ಸೇವಾ ದಿಲಾಂ, ತಶೀಂಚಿ ಯೂತ್ 4 ಜಾಬ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾವನ ಆನಿ ಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವನ ವಾವರ ಕೆಲಾಂ.

ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಚೆ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಡಿ ಕಾಮತ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಾ. ಕೆ. ಮೋಹನ ಪೈ, ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಪ್ರಭು, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಡಿ. ನಾಯಕ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಜ್ಯುರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸದಸ್ಯ ಆನಿ ಇತರ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಧಕಾಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷ, ಮಾನಪತ್ರ, ಶಾಲ ಆನಿ ಶ್ರೀಫಳ ದಿವನ ಸನ್ಮಾನ ಕೆಲೆ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ‘ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ’ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಮುಖೇಲ ರೂವಾರಿ ಸಿ. ಎ. ಶ್ರೀ ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ.

ಮಂಗಳೂರು ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮೀತಾ ಜೆ. ಶೆಣೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !