Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾಪರಿಂ – Brave as a bear

ಮಂ. ಕ್ರಿ. ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಏಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಬದ್ದತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಸೊ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಚುನಾವ್ ಫಳಿತಾಂಶ್  ಆನಿ ತೇ ಆದಿಂ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಳಾರ್ ಘಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ –  ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ನಿದರ್ಶನ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ (ಚರ್ಚ್) ಆನಿ ತಿಚೆ ಮುಕೆಲಿ –  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಸೆಜಾರಿ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಕೀ ‘ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್’ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಟ್ತಾ.

ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ – ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಉಬೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಏಕ್ ನಯ್, ದೋನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಶಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯಾ)

L01

ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಗಾಜ್ಲೆಲಿ ಖಬರ್ …

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಸ್ವಿರೆ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾ, ಅಕೇರಿಚಿ ವೋಳ್ – ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕವೇ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದೆ ! ಲಾಬಿ ??? –  ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ! – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಗೀ ? ಆಸುಂ!

ಆತಾಂ, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಾಡಾವಳಿ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವೈರಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್, ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್! ( ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ )  ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಸರ್ವ್ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಮೆಳಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೋ ವ್ಹಡಿಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಣ್ಗಣಿತ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಮಯ್ಸುರ್ಚೊ ಸಂಸದ್ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಖುರಿಸ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್.” ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ತೋ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆತಾ, ತಾಕಾ ಮಯ್ಸೂರ್ಚೊ ಸಂಸದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಎಕಾ ರಾಜಕೀ ಪಾಡ್ತೆಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ… ಪೂಣ್ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾ. ಪೂಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುಲಾಗಿಂ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಮಿ ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾತ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್. ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್! ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜೊಡ್ತಾತ್!

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಘಡಿತಾಂಚಿಂ ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ ಪಳವ್ಯಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್, ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಫೆಭ್ರೆರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಕೆರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಖಬ್ರೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಪಳಯಾ : https://www.headlinekarnataka.com/news/mangalore/4171/kerala-bjp-k-surendra-visits-mangalore-bishop-peter-paul-saldanha

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್, ಉಬೊ ಜಾತಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ –

ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಪೆಭ್ರೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲೆಂ  – ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ  ಸಂಸದ್  ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್, ಮಾರ್ಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಂಕ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ದಾಡ್ತಾನಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ?

ಜರಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ” ಅಳೆ ಸಾಯ್ಭಾ, ತೂಂ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಂಸದ್ ಕ್ರ‍ೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಉಲಯ್ತಾ, ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ಉಲಯ್ತಾ! ತುಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಒ.ಕೆ. ತ್ಯಾ ಸಿಂಹಾಕ್ ಏಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ನಯ್ ? ಥಳೀಯ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಹಿಂಡಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿ  ತಾಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಲಿ ನಯ್ ?

ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪುರೊ, ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತರ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಿಂಹಾನೀ ಖಾಸ್ಗೆನ್, ಖುರಿಸ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ವಾ ಪ್ರಧಾನಿಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ನಯ್ ? ಕಸೋಯ್ ದೊನೀಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೋಚ್ ಆಸಾ. ಸುರೇಂದ್ರನಾಕೀ ಖಬ್ರೆಶಿವಾಯ್ ಯೇವ್ನ್  ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ವಚ್ಯೆತೆ ನಯ್? ಕೆಮರಾ, ಫೊಟೊ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕವರೇಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಪರ್ಗಟ್ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಗಾಜವ್ನ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಜೊಡುಂಕ್  –  ಸಿಂಹಾಕ್ ಆನಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಗಜಾಲ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಚಿ ಯೆತಾನಾ?

ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫ್ರಾದ್ ಪಾವ್ಲು ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಪೆಭ್ರೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಯ್ಸೂರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ್ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋದ್, ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋದ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಿರೋದ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ಹೊ ಗೊವ್ಳಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆಂತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ನಯ್ ?

ಆತಾಂ ಉದೆತಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಆಯ್ಲೊ, ಲಾಬಿ ಕೆಲಿ, ಜ್ಯೋರ್‌ದಾರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ‘ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂಬೊ ವಿಚಾರ್ಲಾ, ದಿಯಾ …’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ – ತರೀ ತೋ ದೋನೂಯ್ ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವಾಲೊ?

L04

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ – ಬಕ್ರೆ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್, ತಾಕಾ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಕಂಟ್ರ‍ೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ? ಅಥ್ವಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಫಕತ್ ನಾಟಕ್ ಮಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಲೊಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ? ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್ ಬಿಸ್ಪಾಲಾಗಿಂ ನಯ್, ರೋಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಮಂ. ಕ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೇನ್ ಭುಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ ? ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ – ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ!

ಜರಿ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ, ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಅಶೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್ಚೆ ಬೊಲ್ಪೆಚ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಿಂಡಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಹಿಂಡಾಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂ ವೆಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಜಾಗೃತ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಂತ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ವಾಪಾರುನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖೊಲಾಯೇನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್, ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ರೂಕ್ ಲಾವ್ಯಾಂ, ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ರೂಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್, ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ – ಪವಿತ್ ಸಭೆನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ? ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆಂ , ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ –  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಸುರಕ್ಷಾ! ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ – ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತಪ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ  ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್! ಜೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ – ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾ ಥಂಯ್.

L03

ಹಾಂಗಾಸರ್  ದಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ,  ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊರಾಸಾಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ, ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಧಯ್ರಾಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‌ಮಂತ್ರಿಕ್ “ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ” ತುಮ್ಚೆಂ ಅನುದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬದ್ದತಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಅಗಾಧ್. ಹೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಮಯ್ಸುರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್, ಮಯ್ಸುರ್ಚೊ ಉಲಂವ್ದೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಉಲಂವ್ದೀ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಸಾಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ.

L05

ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಯ್ರಾದೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ವೀಕಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ  ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿ ತರೀ ಬದ್ದತಾ, ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ವೊಟಾಖಾತಿರ್ ‘ಲಾಬಿ’ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರೇಂದ್ರನಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೆದ್ರು ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ತರ್ ?

ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ – ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ… ಬೆಸಾಂವಾಂ ದೀವ್ನ್ , ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಧಾಡ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಣ್ಗಣೀತ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂನಿಂ, ರೆತಿರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಂನಿಂ, ವೆದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್  ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಿಜೆಪಿಂತೀ ಸೆಕುಲಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಬರೆ ಮನಿಸ್/ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ತೆ  ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ತರೀ ಕಶಿ ? ದೆಕುನ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ತಾಂಚೊ ನಯ್, ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊಂ. ಆಮ್ಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ತಾಣಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್! ಲೊಕಾಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾತ್  – ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ?

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

67% feel thumbs up. And how do you feel?
183 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
3 :joy: Joy
64 :heart_eyes: Awesome
9 :blush: Great
2 :cry: Sad
7 :rage: Angry

5 comments

 1. I do not see anything wrong in Rev Bishop Peter Paul blessing a visitor who seekd his blessings. I have seen photos of Rev Bishop blessing office bearers of all political parties.
  Why Bishop Peter Paul should be the only one to condemn Mysore MP? Why not Mysore Bishop? Why not the archbishop? Why not Catholic Sabha? Why not self proclaimed , leader(s) of our community?

  I remember Late VS Acharya who was the home minister when church attacks happened was invuted as chief guest for a huge function at Rosario Cathedral under the leadership of previous bishop.

  Rev Bishop Peter Paul supporter of Bandhutva and wants to build communal harmony.
  He blessed Surendran but did not endorse him or asked lay people to vote for him.

  We can not fall into the trap of Mysore MP and create more confusion and rivalry. We all are dealing with Covid 19 and the last thing we want to divert our attention..

  Let People like Mysore MP keep barking.
  Sune gonklyar swarga lokak hani jayna.
  Our Bishop is more knowledgeable and peace loving.
  He treats all his visitors with respect irrespective of their party affiliation.

  6
  2
 2. Vijay Prabhu

  Article with substance, sound language.
  Philip Dsouza calling Arch Bishop Bernard’s reaction as ‘ Rude, Impolite, Uncivilized’ is shocking. on that day Arch Bishop showed the courageous response.

  1
  1
 3. mm
  Philip D Souza

  2016 ಕೇರಳಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭೆಚ್ಯೆ ಚುನಾವ್ಯೆಂತ್, ಮಂಜೆಶ್ವರ್ ಶೆತಾಂತ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಕೇವಲ್ 89 ಮತಾಂನಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆನಿಂ ಮುಕೆಲಿ ಕೆ. ಸುರೆಂದ್ರನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕಾಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಠಾನ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಕತೊಲಿಕಾಂಚೊ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್-ಘರಾಂನಿಂ ಬೊಂವ್ಲಾ. ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಶೆತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಖಾಲ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‍ಬೈಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ನಹಿಂ.

  ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೂದಾಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ ಪಳೆಯಾ: 1) ಜನೆರ್ 19-ವ್ಯೆರ್ ತೇಗ್ ಕಾರ್ದಿನಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಚೊನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಅನಧಿಕ್ರತ್ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ’ಲವ್ ಜಿಹಾದ್’ ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕೇರಳಾ ಚರ್ಚ್ ಆನಿಂ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಥಳೀಯ್ ಕತೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಕೋಮುವಾದಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಾಚೊ ಕೋಮುವಾದ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಗ್ಲಾಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಾ ಸಾಂಗತಾ ಘಟ್‍ಬಂಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಘಟ್‍ಬಂಧನಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೆಂದ್ರಾಂತ್ ’ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್’ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೂದಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಿತಾಚ್ಯೆಂ ಆನಿಂ ಫಾಯ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಗೊವ್ಳಾಂಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್/ಕತೊಲಿಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸೆರ್ವತಾತ್ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ.

  ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ದೋಗ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ಒಫಿಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ multi-religious multi-cultural ಸಮಾಜಿಂತ್ ಪಕ್ಶಾ-ತೀತ್ ನಡ್ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಜ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಕೋಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆತಾಂ ಬಿಜೆಪಿ ಮಿನೋರಿಟಿ ಸೆಲ್ಲಾಚಿ ಮುಕೆಲ್ನ್ ಆಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆಪ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ-ಡ್ಯುಟಿ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ-ಯೀ ಸಹಜ್.

  ನಿಮಾಣೆಂ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೋರಾಸ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಕಠೋರ್ administrator. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಮಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ 2008 ಇಸ್ವೆಚಿ, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಡ್ಪಿ-ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ಚರ್ಚ್ ಏಟ್ಟೇಕ್’ ಕಾಂಡಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮೂದಾಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವೇಳ್. ತವಳ್, ಮುಖ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಮೊರಾಸಾನ್ rude, impolite ಆನಿಂ uncivilized ನಡ್ತೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಉದಾಹರಣ್ ಹಾಲೀನ್ ಶಾಂತಿಕಾಳಾಂತ್ ಮಂ. ಕ್ರಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ benchmark ಕರ್ಚೆಂಗೀ? ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಗ್ತಾ.

  2
  3
 4. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಯ್- “ಹತ್ತ್ ತುಮಿ ಅಗ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂನೊ”
  ಜುವಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಪಟಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ

 5. mm
  Prem Moras

  Fr. Paul Melwin gave hype to BJP prathap, by talking that issue in sermon. These priest trying to be oversmart by irritating public. We should just ignore them.

  BJP leader came and asked blessings. I don’t think our bishop should have discussed Prathap’s issue with him.
  Our bishop was a professor and a great leader. If he had taken Prathap’s issue, it would have degraded him.

  3
  5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.