Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಥಾವ್ನ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಆನಿ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗಟನಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಆಯ್ತಾರಾ, 29 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021 ವೆರ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

NT01

NT02

NT08

NT12

NT13

NT10

NT09

NT08

NT05

NT07

ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ನಿಹಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ತಾವ್ರೊ ಗಾಯನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಮೂದ್ ಕರುನ್, ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಣಾನ್ ಆಜ್ ತೋ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ನಿಹಾಲಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಯ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲಾಂ, ಥಳೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ, ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ತೋ ಮುಕಾರ್ ಚಮ್ಕಾಲಾ. ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಯಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್, ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರಾ ರುಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್  ಮ್ಹಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

NT15

NT19 NT18 NT17

NT16

NT06

NT04

ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಶಿಕಪ್, ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸ್, ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊಚಿ ಆವಯ್ – ಭಾಪುಯ್ – ಭಾಂವ್ಡಾಂ  ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊನ್ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗೀತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಿಂದೀ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿಲೆಂ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ / ವರ್ದಿ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

41% feel thumbs up. And how do you feel?
25 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
2 :joy: Joy
12 :heart_eyes: Awesome
14 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.