Trending Now

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ 2018 ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ – ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್‍ತಲೆ. ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ವಲೇರಿಯನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಜೆಕಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಮಧುರೈ ಕಾಮರಾಜ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ., ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾಂತ್ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್. ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಸದ್ದ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ್ ತಶೆಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಚೆ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ (2003), ಕಟ್‍ಪುತ್ಳಿ (2005), ದರ್ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗಣ್ (2006) ಆನಿ ಬಜಾರ್ (2017) ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಣೆ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸ ಕಾದಂಬರಿ, ಪಾಂಚ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರೊವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂನಿ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚಿಂ ಅಭಿಯಾನಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್, ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕುವೈಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಚಲೊವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !