Trending Now

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಾರವಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಕಾಡ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದ ಬೆಳಕು ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕಾಕ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಲ್.ಆರ್.ಎಸ್. ( ಲೋಕಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸ್ಟೇಶನ್ಸ್ ) ರೂಪಕ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 

ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಕಥಾ – ವ್ಯಥಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ ರೇಡಿಯೊ ರೂಪಕ್ ಕಾರ್‌ ವಾರ್ ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ರೇಡಿಯೊ ಕೇಂದ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ರೂಪಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಿದ್ದಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಚಿ, ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚಿ ಏಕ್ ಸಮಗ್ರ್ ಒಳಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ ವಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಂನಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಹಿಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಕಾಶ್‌ ವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿರ್ವಾಹಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ತಿಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಂಯೋಜಕ್ ತಶೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಸಾರಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ದಿನಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಂಚೆವಿಶಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಬಾನುಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮಿನುಗುತಾರೆ  – ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ದಿನಕರ ರಾವ್ ಸಂಗೀತ್ ರೂಪಕಾಕ್, ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೊ Programme Excellency Award ಲಾಬ್ ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರೂಪಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪಠ್ ಕಥಾ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ್ ಬಾಳಿಗಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 22 ವೆರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ತೆರಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !