Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ? – ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ರೂವಾರಿ  ಕಾರ್ಕಳ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೊ ಪ್ರಿಂಟಾನಿಯಾ ಖ್ಯಾತೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಸೊಜಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಮಾನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

JD1ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್, ಪಿ ಎನ್ ಶಾನ್‌ಬಾಗ್, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಪೀಟರ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೊಜಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊನ್ಸೆಸೊ,ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಅಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್,ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಡಾಯಸ್,ಸಿರಿಲ್ ಕಸ್ತೆಲೀನೊ,ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ತೆಲೀನೊ,ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ,ಕೆನ್ನೆತ್ ಝುಜಾರ್ತೆ, ಸುಧೀರ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ ಆನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನಜರೆತ್ ಆಸಾತ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್  ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ  76  ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಮೆಚ್ವಾಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಅಭ್ಯುದಯ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಟಿಝನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆನಿ ಮೋಡೆಲ್ ಕೊ ಒಪರೆಟಿವ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ಬೆಂಕಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆನಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ತೋ Co-operative Bankers Handbook ಆನಿ Urban Banks All India Directory ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್. Mangalorean Catholic Education Co-op Credit Society Limited ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ  ಹಾಚೊ ವೈಸ್ ಚೆಯರ್‌ಮ್ಯಾನ್.  ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫುಡಾರ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನಾಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕಿಟಾಳ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ತುಮಿ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್ ?

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಖಾತಿರೀ ವೇಳ್ ನಾ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಸೊಯೀ ಉಲಯ್ತಾಂತ್ ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ? ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಟಾತ್ ? ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್ ?

ಸರ್ , ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ?

ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸೊಧುನ್ ವಚೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೆ?   ನವೆ ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್ ? ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ನವ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬೆನುನ್ಯಾದ್. ಹಾಂತು ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸತ್ ನಾ. ಆಮಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಠರಾಯ್ಲಾಂ ಕೀ,  ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಆವ್ಧೆಂಕ್ ಮಾತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಆವ್ಕಾಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್ ,  ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅವಿರೋಧ್ ವಿಂಚೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ನವ್ಯಾಂಕ್  ಯೇನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾಮ್ ಪತ್ರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯಿ  ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್  ಫಟ್ಕಿರೆ ಆರೊಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ಭೆವಂತ್ ನವ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ  ತರ್ನ್ಯಾಂನಿ  ಫಾವೊತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾ ಭಿತರೀ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ವಿರೊಧ್ ಚಡ್ಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ರೊಮಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಹೆ ಶಿವಾಯ್ ಮಲೆಯಾಳಂ, ಉರ್ದು ಲಿಪಿಯಾಂನಿಯ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ರೊಮಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀಜೆಚ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಂಡಿತ್  ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಪೂಣ್ ಸರ್, ಲಿಪಿಯೆಚೊ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುಟ್ಲಾ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಫ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?

ಕೊಣೆಂ , ಕೊಣೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಭಾ ?  ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮೂಟ್ ಭರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ? ಕೊಣೆ ಎಕಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಫರಾ ಮುಗ್ಧಾಲೆಂಗೀ? ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ನಾಂತ್.  ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಠರಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಯ್? ಹೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ : ಏಕ್ ಭಾಸ್, ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್. ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್? ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪರಿಷದ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ? ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ವಾದಿಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಯೇನಾ, ತಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಛಾಪ್ತಾತ್ ಖಂಯ್ ?

ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೆ, ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್?

ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿ ಕುಶಿನ್ ವೊಂದೊವ್ಣಿ ಆಸ್ಲಿ. ತಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕಳ್ಟಾ? ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ? ಜೆ ಬಿ ಶಿಕೆರಿಕ್ ಯೆತಾ? ಆತಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ? ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆ ತ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕರವ್ನ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪಯ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ?

ಸರ್, ಮೊರಾಸಾಚಿ ವಾ ಶಿಕೆರಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಾಗರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮೊ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ದೊನೀ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಛಾಪ್ಲಾ. . .

ವ್ಹಯ್‌ಗೀ , ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಮ್ಹಳೆಂ ತೊ ಬೂಕ್ ಫಕತ್ ನಾಗರಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ಸರ್, ತುಮಿ ತೋ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲಾಗೀ ?

ನಾ.  ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳಾನಾ.

Interviewಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ , ಆತಾಂ ಎಕಾಣೆಂ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚಿ ನಾಗರಿಚಿ ವೊಂದವ್ಣಿ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಫೆಭ್ರೆರಾಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪರಿಷದ್ ಆಸಾ, ತಾಂತು ತುಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ?

ಪರಿಷದ್ ವಾ ಲೇಖಕ್ ಸಂಮೇಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂನಿ – ಅಶೆಂ ಎದೊಳ್ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ಲಿ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪರಿಷದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಾತ್ ಖಂಯ್. ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಮುಂಬಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾ ತರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ನ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷಧೆಕ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಂತು ಆಮಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ’ಫಕತ್ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಮೆಳಾಜೇ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕೀ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿಜೆ.’ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ , ಯೇವ್ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್  ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ ಕಮಾನಿ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಬರವ್ಪಿ ನಾಂತ್. ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ವಾಲೆಚ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ? ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಅಸ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಕ್. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಶಿಭಿರಾಂ ಕರ್ನ್ , ಕವಿ ಸಂಮೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂವ್. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ವಾವುರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿಯ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಆದಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಖಂಯ್ಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ ವಾಡಾನಾ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ತುಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ?

ಪೋರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ ಆನಿ ಜಮಾತ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಜೆ ತಿತ್ಲೆಚ್. ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ 1942  ಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಏಕ್ ಸ್ವಂತ್ ದಫ್ತರ್ ನಾ.  ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತೂಂ ಅಸ್ಲೊಯ್ ಬೊಂಬಯ್, 1960  ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಜಾಗೆ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಭಾಡೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್. ಸ್ವಂತ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರೂಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ತೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಅಲೊಚೆನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಮಾಗಿರ್ ಶಿಭಿರಾಂ, ಕವಿಸಂಮೇಳ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಸಾತ್‌ಚ್.

ತುಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್  ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭವನ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಜಾಯ್ತ್ ?

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಭವನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಮ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಪೋರ್ ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ತಾಕಾ  ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೋ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಛೇಂಬರ್ ಒಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಲೋಬೊ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆನಿ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

JDHM

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.