Trending Now

ಸುರತ್ಕಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸನ್ಮಾನ್

ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಠಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಡ್ಗಾ ವಿದಾನ್ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಹಾಣಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಿ.ಎ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಭಾವಾ ಉಲವ್ನ್ ” ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಶೇತ್ರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಲಿಗೊರಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಯನ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ನಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ಬನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾ| ಪೌಲ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊನಿ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆರ್ನಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಶಾ ಪಿಂಟೊ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !