ಸುಟ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಮೊಲ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ಸಂಘರ್ಷ್

1498 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಮುದಿರಿಂಥಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಪರ್‍ವಣ್ಗಿ ಜೊಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ 1947 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಯುರೋಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ (1757 ಉಪ್ರಾಂತ್) ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಚೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ದಳ್ಬಾರ್. ಜಾಂವ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯೆನ್, ಜಾಂವ್ ಕಿತ್ತೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾನ್, ಮರಾಠಾಂನಿ, ಮಯ್ಸೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಯ್ದರ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುನ್, ಸಿಖ್ಖಾಂನಿ, 1857 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝಾನ್ಸಿಚ್ಯಾ ರಾಣಿಯೆನ್, ಅವಧಾಚ್ಯಾ ಬೇಗಮ್ ಹಜ್ರತ್ ಮಹಲಾನ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. 1885 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ತಾಂತುಂಯ್ ರಾಜೀ ಸಂಧಾನಾಚೆ, ಝುಜಾರಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ 1915 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂ ವಿರೋಧ್ ಸಂಘರ್‍ಶ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್‍ನ್ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಏಕ್ ದಿಶೆಚೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಘರ್ಷ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸಲೀಸ್ ಆನಿ ಸೊಂಪೊ ಕರ್ನ್ ‘ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಕೋಲ್ ಧರ್ನ್ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ಅಬ್ಬಕ್ಕ, ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಘ್, ಹಯ್ದರ್-ಟಿಪ್ಪು, ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದವ್ಲ, ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ, ನಾನಾಸಾಹೇಬ್ ತಸಲೆ ಸಂಗ್ರಾಮಿ ರಾಯ್ ರಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಜಾದ್, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ರಾಜ್‌ಗುರು ತಸಲೆ ರಗ್ತ್‌ಸಾಕ್ಷಿ ಆಸಾತ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಆನ್ ಬೆಸೆಂಟ್, ಸಯ್ಯದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನಾ ತಸಲೆ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತಿ ಆಸಾತ್. ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನ್, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಜೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಸಹೋದರನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ತಸಲೆ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್ ಆಸಾತ್ ಜೆಪಿ, ಜೆಬಿ ಪಟ್ನಾಯಕಾ ತಸಲೆ ಯುವ ಮುಕೆಲಿ, ವಿ ವಿ ಗಿರಿ, ಎಸ್ ಎ ಡಾಂಗೆ ತಸಲೆ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲಿ, ಮಣಿಕ್ ರಾಮ್, ಹರಿ ರಾಮ್ ತಸಲೆ ಕೃಷಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತರಾಮ ರಾಜು, ಬಿರ್‍ಸಾ ಮುಂಡ ತಸಲೆ ಆದಿವಾಸಿ ಮುಕೆಲಿ ಆಸಾತ್. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಸಲ್ಯಾ ದಲಿತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚಿ, ಲೋಹಿಯಾ, ಇಎಮ್‌ಎಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮತಾವಾದಿಂಚಿ, ನೆಹ್ರೂ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿಂಚಿ ಅಶೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚೆಂ ಕಿತೆಂ?. ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಮುಕೆಲಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್‌ಚಂದ್ ಗಾಂಧೀಜಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮಾನ್ಚಿ ಚಳ್ವಳೆ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ ಆನಿ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಚಳ್ವಳೆಂ ಧ್ವಾರಿಂ (1919- ಅಸಹಕಾರ್ ಚಳ್ವಳ್, 1929- ಅವಿಧೇಯತಾ ಚಳ್ವಳ್ ಆನಿ 1942 – ಚಲೇಜಾವ್ ಚಳ್ವಳ್) ಬ್ರಿಟೀಶಾಂನಿ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಪಿತಾ, ಖರೊ ಮಹಾತ್ಮ.

ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾನ್ ದೆಶಾಕ್ 1947 ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ 1950 ಜನೆರ್ 26 ವೆರ್ ಆಮಿ ಗಣತಂತ್ರ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪದಲೆಂಗೀ? ಹಾಂವೆಂ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಬಂಧನ…’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆನಿ ಏಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ್ ‘ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆತಾಂ ಕಳ್ತಾ, ಪರ್‍ಜೆರಾಜ್ ಅರ್‍ತಾಭರಿತ್ ಉರಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾಜೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ಬ್ರಿಟೀಶಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ

ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಫಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ವಿಭಜನ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಿಂಸಾಚಾರ್ ಆನಿ ಜಾತಿ ದಂಗ್ವಳ್, ಸಂವಿಧಾನ್ ಸಂರಚನ್ ಆನಿ ಗಣತಂತ್ರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್- ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಭಾಚೆ ವಾದ್ ವಿವಾದ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಭಾಸ್, ಪರ್‍ಜೆ ಹಕ್ಕಾಂ, ಧರ್‍ಮ್ ಸಾಮರಸ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಶೆವಯ್ರ್ ಪ್ರಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಚನಾಚೆ ವಾಂದ್ದೆ , ಭಾರತ್ ಗಣತಂತ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ನಾಶೆಂ ಉರುಂಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಹಯ್ದ್ರಬಾದ್, ಜುನಾಗಡ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಿಕ್ಕಾಟ್, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಝುಜಾಚಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ, ಅರ್‍ತಿಕ್ ದುಸ್ಥಿತಿ, ಅನಕ್ಷರತಾ ಆನಿ ಕೃಶೆ ತಶೆಂಚ್ ಉದ್ಯಮಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಉರಪ್ – ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ.

ಜವಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹ್ರೂ ಏಕ್ ಉಂಚಿ ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸುರ್‍ವಿಲೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಚಡಾವತ್ ಗಾಂಧೀಜಿಚ್ಯಾ ತರ್‍ಬೆತೆಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸುಡ್ಕಾಯೆ ಝುಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ 1962 ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚ್ಯೊ ಪರಿಗತಿ ವಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಂದಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ದಬಾವ್, ಸ್ಥಳೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ದಬಾವ್, ಕೋಮುವಾದಾಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ವಿಸ್ತರಣ್ – ಬಾಬುಡಮಾಚಿ ವಾಡವಳ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಭಿಂ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀ ಗರೀಬಿ ಹಠಾವೊಚೆ ನಾರೆ ಘೆವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತರಿ ದೆಶಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಅಕಾಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್, ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆನಿ ಬಡ್‌ಮುಡ್ಲಾಂತ್ (ಈಶಾನ್ಯ್) ಅಭದ್ರತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣಾಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಸರ್‍ಕಾರಾಂನಿ ಅಸ್ಥಿರತಾ, 1972 ಚೆಂ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಝುಜ್ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚಿ ಬೋಂಟ್ ಯೆವಪ್, ಜಣಾಸಂಕೊ ಚಡಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಅನಕ್ಷರತಾ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆನಿ ನಾಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್, ಶಹರಿ ಜಣಾಸಂಕೊ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಸ್ತೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ಸಂಘರ್‍ಶ್, ವಿಸ್ತೃತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರ್, ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಗೂಂಡಾಗರ್‍ದಿ ಆನಿ ಕಾನೂನಾಕ್ ವಿರೊದ್ ಯೆತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಶಾಥಿಪಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತಿಚ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಿ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹ್ ರಾವಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೆಶಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಹಂತಾಹಂತಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ ತರಿ ನವಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ವಿಸ್ತೃತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ಸದಾಂ ಭಿಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ವಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೋಮುವಾದ್ ಆನಿ ಜಾತ್‌ವಾದ್, ಸ್ಥಳೀಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಂಯ್ ನಿರ್‍ಲಕ್ಷಾ. ವಿಸ್ತೃತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂಚೆಂ ಅಸಮ್ ವಾಂಟಪ್, ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದುಬ್ಳೊ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ವೆಚೆಂ, ಶಹರಾಂಚೆರ್ ದಾಬಾವ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಜಣಾಸಂಕೊ ಶಹರಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ , ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಭುಂಯ್‌ಗರ್‍ಬಾ ಉದಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ, ಲೆಕಾವರ್‍ತೆಂ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್- ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಧಾರ್‍ಮಿಕತಾ, ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮಿ ಲಾಭಾನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡಪ್ ಆನಿ ಕೃಶಿಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕೃಶಿ ವಿನಾಸ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಚಿ ಆತ್ಮ್‌ಹತ್ಯಾ – ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾನ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೊ ದೇಶ್ ಆತಾಂ ಸತ್ತರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಸಭಾರ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂನಿ ವಳ್ವಳ್ಚೊ. ತರಿ ತಾಚೆಂ ಬಳ್ ವಿಶೇಸ್. ಹಜಾರ್ ಭಾಸಾಂಚೊ, ಸವಾಯ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಲಾಗಿಂ ಪರ್‍ಜೆ ಬಳಾಚೊ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಯುವಜಣ್ ಆಸ್ಚೊ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್‍ತಿಕತೆಚೊ, ಹಜಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಉಪಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ, ಸರ್‍ವ್ ಧರ್‍ಮ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ಚೊ, ವಿವಿಧ್ ಭವ್ಮಿಕ್ ಸೊಭಾಯೊ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪರಂಪರಾ ಆಸ್ಚೊ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ತಿಂ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತೆಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಲೆಪಾಕ್ಷಿಂತ್ ದೋನ್ ಜಯ್ತ್ ಫಾತೊರ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಗದ್ ಉತ್ರಯ್ತಾತ್, ಮೆಹರವ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಅಸಲಿಂ ವಾಸ್ತು ವಿಸ್ಮಯಾಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್ ತರಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಶಾಥಿವಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಂತ್ ವಯ್ಭವಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂ ದೇಶ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಬರೊ ಜಾತಾ. ಸ್ಮಾರ್‍ಟ್ ಅಪ್ – ಸ್ಟಾರ್‍ಟ್ ಅಪ್ ಫಕತ್ ಆರ್‍ತಿಕ್ ವಾಟೆನ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾಯ್ತ್. ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ದೇಶ್ ಸತ್ತರಾಂಚೊ ತರ್‍ನಾಟೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ.

ತಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸುಟ್ಕಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಮೊಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೃತಿಚ್ ತೆಂ ಮೊಲ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆಂ ಗುಲಾಮ್ಪಣ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ. ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ನವೊ ದೇಶ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಶಾಂತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಎಕ್ವೀಸಾವಿ ಸದಿ ಸುರ್‍ವಾಥ್ಲ್ಯಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಿಚೆ ದೋನ್ ದಾಕ್ಡೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಂತರಿಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಪಾಸಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಖರೊ ವಿಶ್ವಗುರು ಜಾಯ್ತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾನ್‌ಪಣಾನ್ ದೆಕ್ಚೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾವ್ರಾಂನಿ ಪುಣಿ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟಿಎಮ್ ಮೆಶಿನಾಂನಿ ದುಡು ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಸಿಟ್ ಜಾಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಶಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಕಾಗದ್ ಉರ್‍ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಸುಚನಾಂ ಆಮಿ ಕಾರ್‍ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಘಣ್ ಭರ್‍ಲಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಎದೆಶ್ಯಾ ವಾತಿಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಾತ್ ಚಿಂತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಳೊಕಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಬರೆಂಪಣ್ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಲ್ಹಾಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಯಾಂ ದೆಶಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

100% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Melvyn Rodrigues, Mangalore

    ಇತ್ಲೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ‘ಸುಟ್ಕಾ’ ಸಬ್ದ್ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ಸುಟ್ಕಾಯ್’ ಸಬ್ದ್ ರಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಸುಟ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕೆಝುಜ್ ಶಿವಾಯ್ ಸುಟ್ಕಾಯೆಝುಜ್ ನ್ಹಯ್.
    ತಶೆಂಚ್ ಶಾಥಿಪಣ್ ಸಬ್ದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಶ್ಯಾತಿಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್…. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಯೆತಾ.
    ಬಡ್‍ಮುಡ್ಲಾ ಬದ್ಲಾ ಉತ್ತರ್ – ಉದೆಂತ್ ಯಾ ಬಡ್ಗಾಉದೆಂತಿಂತ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !