ನಬಾಜೆ ಕವಿತಾ ಚಾಲೆಂಜ್ 2018 – ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್, ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ಪ್ರಥಮ್

ಆಪ್ಲೊ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ಚಾಲೆಂಜ್ 2018 ಹಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳುರ್ ಚ್ಯಾ ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ 32 ಕವಿತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ 48 ಕವಿತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸುನ್,ನಾಮ್ಣೆಚೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಆನಿ ಕವಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ಭಿತರ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಳ್ಳುರ್
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಅರ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ವಯ್ರ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೆಪ್ಪು
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೊಳಿಯೆ
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ನೊರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ-ದುಬಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದೊನೀ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ 10 ವಿಡಿಯೊಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‌ದಾಯೆಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾತ್

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ಭಿತರ್

ಫ್ಲಿನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್; ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಾಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್; ರೆನ್ವಿಲ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್; ಸಾರಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್; ಫ್ರಾನ್ಸಿಲ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪಡೀಲ್; ಆಲ್ರಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗುರ್ಪುರ್; ಸ್ಟಿಯೊನಾ ಕೊರೆಯಾ, ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕುರ್; ಜೊಯ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮುಂಬಯ್; ಮಾಗ್ನುಸ್ ನಜ್ರೆತ್, ಮುಂಬಯ್; ರಿಶಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕಾಸರಗೋಡ್.

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ವಯ್ರ್
ಲಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ; ಶರಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಮುಂಬಯ್; ರೀಮಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಬಂಟ್ವಾಳ್; ಫ್ಲವಿಟಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್; ಜೊವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಂಡಸಾಲೆ; ಫ್ರಾನ್ಸಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಪ್ರಮಿಳಾ ರೆಂಜಲ್, ಕಾರ್ಕಳ್; ಪ್ರೀಮಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕುಂದಾಪುರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ರೊಸಾರಿಯೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಸ್ವೀನಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ಉದ್ಯಾವರ್.

ಜಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್; ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೆಯ್ನ್; ಆಂಕ್ರಿ. ಕೊಮ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನವನ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಮಾರ್ಚ್ 03 ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 06 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ಭಿತರ್ █ 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ವಿಯೊಲಾ ರಿಶಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಳ್ಳುರ್

ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ

ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ಅರ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್: 18 ವಯ್ರ್ █ 

 

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ಆರನ್ ಬಬುಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೊಳಿಯೆ

ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ : ನೊರಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ-ದುಬಾಯ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !