ಜೈಸನ್ ಆನಿ ವೆನಿಝಿಯಾಕ್ ನಬಾಜೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ರೆನಿಟಾ, ಶಮಿತಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕಾಂ

ಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆಂ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಧರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ’ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ದೊಗಾಂ ಯುವ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ’ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2018 , ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ’ನಬಾಜೆ ಆನಿ ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್’ ಖೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ – 2018 ’, ವೆನಿಝಿಯಾ ಕಾರ‍್ಲೊ ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಗೊಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಕುಟಮ್ ’ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕ್’ 2018 ’ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಮಿತಾ ರಾವ್ ಆನಿ ರೆನಿಟಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಹೆ ತೀನ್‌ಯೀ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 3 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾತಲೊ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 20,000 ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 30,000 ನಗದ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಕವಿ, ಗಿತಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗುರ್ಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ. ಬಜ್ಪೆ, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಶಾಳಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಅಲೋಶಿಯುಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪದ್ವೆಶಿಕಾಪ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಕರ‍್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಎಮ್‌ಎಸ್ಸಿ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಎಕ್ಯೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಾಂತ್ ಸಂಸೊಧ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.

ಸಾಧನ್ : ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಗಿತಾಂ ರಚುನ್, ಸ್ವಂತ್ ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್, ಗಾವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ’ಸೊಧ್ 4’ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಕ್ 11 ಗಿತಾಂ ಸ್ವಂತ್ ಘಡುನ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ’ಹೊ ಜೀವ್’ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ (2016). ’ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2017’ ಹಾಂತುಂ ಹಿ ಕೊವ್ಳಿ ’ಉತ್ತೀಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ’ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ’ಪಯ್ಲೊ ಸುರ್’ – ಪಯ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ, ’ದುಸ್ರೊ ಸುರ್’ – ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ, ’ಪೇಪ್ಯಾಶನ್’ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೊರ್ಟಲ್ (ಸಂಗೀತ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್) ರಚ್ಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗಿತಾಂ ರಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶೆಂಭೊರಾಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ ವಿವಿಧ್ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್/ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಂ ಪುಂಜೊ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ, ’ಓ ಚಿಟ್ಟೆಯೇ’ ಆನಿ ’ಮೆರಾ ದೇಶ್’ ಹಿ ದೋನ್ ಗಿತಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಈ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ’ಓ ಚಿಟ್ಟೆಯೇ’ ಗೀತ್ KiMA Awards ಕ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಜೈಸನ್ ’’Best Indie Artist’ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಜಾಲಾ.

2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು-ಅಮೂಲ್ಯ-ಆಕಾಶ್ ಕಲಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಜೈಸನ್ ಜೆ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಬಜ್ಜೋಡಿ ನಿವಾಸಿ ವೆನಿಝಿಯಾ ಕಾರ‍್ಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಧಕ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ‍್ಲೊಚ್ಯಾ ದೆಖಿನ್ ತಾಚೆಬರಿಚ್ ಏಕ್ ಸಾಧಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೊಳಿ ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ‍್ಲೊ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ನ್ 52 ಕೆಜಿ ಜಡಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ದೇಶ್ ವಿದೆಶಾಂನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಸಾ ವೆನಿಝಿಯಾಚೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೆಂ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಬಿ.ಕಾಂ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸಾ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಧನ್ : 2015 ಏಶಿಯನ್ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್, ಹೊಂಗ್‌ಕೊಂಗ್ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2016 – ಜೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ, ಜೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2017 – ಅಲುಪೆ, ಕೇರಳ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, 2018 – ದುಬಾಯ್ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ದುಬಾಯ್ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್

ರಾಷ್ಟ್ರ‍್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಧನ್ : 2014 – ಜಮ್ಮು – 2 ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕಾಂ, ಜಮ್ಮು – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, ಜೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2015 – ಜೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ – 2 ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕಾಂ, ಜೆಮ್‌ಶೆಡ್‌ಪುರ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, ಈರೋಡ್, ತಮಿಳ್‌ನಾಡ್ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, 2016 – ಲಕ್ನೋ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2017 – ಚಂದ್ರಪುರ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಚಂದ್ರಪುರ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, ಅಲುಪೆ, ಕೇರಳ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, 2018 – ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ್ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್

ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಧನ್ : 2013 – ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2014 – ಕೂಳೂರು – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಕೂಳೂರು – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, ಭದ್ರಾವತಿ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್
2015 – ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2016 – ಸುರತ್ಕಲ್ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಸುರತ್ಕಲ್ – ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2017 – ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ – ಕಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಪದಕ್, 2018 – ಹುಬ್ಳಿ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್, ಹುಬ್ಳಿ – ಭಾಂಗ್ರಾ ಪದಕ್

2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು-ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕಾಶ್ ಖೆಳಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ವೆನಿಝಿಯಾ ಕಾರ‍್ಲೊಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಶಮಿತಾ ರಾವ್ ಆನಿ ರೆನಿಟಾ ಲೋಬೊ – ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಧಕಾಂ

  

1995 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್, ಕುಂದಾಪುರ- ಶಂಕರನಾರಾಯಣಚಿ ಆನಿ ದೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಸಪಣ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಶಿಕ್ಶಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. ಆಂಜೆಲೊರ‍್ಚೆಂ ರೆನಿಟಾ ಆನಿ ಬಲ್ಮಠಾಚೆಂ ಶಮಿತಾ ಕಾಲೆಜ್‌ಮೇಟ್ ನ್ಹಯ್. ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಆನಿ ಎನ್ನೆಸ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಚ್ಯಾ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗಾವೆಳಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಒಳೊಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಧರ್ಮ್ ದುಸ್ರೊ ತರ್‌ಯೀ ಮಿಸಾಂವ್ ಏಕ್. ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಶಾಳ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ 30 ಕಿ.ಮೀ. ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಂಕರನಾರಯಣ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಶಾಳಾಕ್ ನಿರ್ಧಿಶ್ಟ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಂಚಾಯತಾಚೆಂ ’ರಂಗಮಂದಿರ’ 300 ರುಪಯ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ 4 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ 12 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. 2002 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ನವೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಕುಡಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಪ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಾಳಾಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂದಾಪ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆರ್‌ಯೀ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಯ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಂಜನ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ತಾಲುಕಾಂತ್ ಧಾವೆಚ್ಯೆ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ 606 ಜೋಡ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲುಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಶಾಳಾತಿವ್ಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ! ಶಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 100% ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಝಳಕ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲಿ! ಆತಾಂಯ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಾಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಭಿತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಾಂತ್! ಕಾಂಯ್ ಮಲಯಾಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಶಾಳಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ 9 ಜಣ್ ರೊಮಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ 7 ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. 45 ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಶಾಳಾಕ್ ಯೆತಾತ್. 22 ಕಿ.ಮೀ. ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂಯ್ ಹೆಣೆಂ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಏಕ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಶಾಳ್ ಆನಿ ಕೊಲೆಜ್ (ಪಿಯುಸಿ) ಆಸಾ ತರ್ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್.

ಶಿಕ್ಪಾಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್, ಕರಾಟೆ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ, ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಲಾಶಿ, ಆಯುರ್‌ಧಾಮಾ (ವೊಕ್ತಾಂಝಡಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಆನಿ ಉಪ್ಯೋಗ್), ಸಾಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆನಿ ಈಕೊ ಕ್ಲಬ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ವತ್ತೋಮುಖ್ ಶಿಕಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ದಾನಿಂಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಪಿಯುಸಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಖರ್ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಶಾಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಡಾರ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಆನಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಮದೆಂ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶೆತಾ ಇತ್ಲೆಂಚ್, ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಶಿಕಪ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‌ಯೀ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ.

2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಗೋಡ್ವಿನ್-ಸುಷ್ಮಾ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಕುಟಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಶಮಿತಾ ರಾವ್ ಆನಿ ರೆನಿಟಾ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯಾ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.00 ವೊರಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ – ಗೋಂಯ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ|ಬಾ| ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೆರಾವೊ, ಮಾ| ಮೊನ್ಸಿಜ್ಞೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಡಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಸಾಂಧೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ್ಕಾರ್); ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ (ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕವಿ); ಮುದ್ದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ಕನ್ನಡ-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಿ); ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಪೋಶಕ್); ಗೊಡ್ವಿನ್ ಸುಶ್ಮಾ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ (ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿಂ ಪೋಶಕಾಂ) ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ಚಾಲೆಂಜ್ – ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಾಪ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾಚಿ ಕೃತಿ ‘ಶಿರಾಪಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್’, ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !