ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2019

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಗೆಲೆ ಏಕ ದಿವಸಾಚೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಂಗಳೂರಚೆ ಟಿ. ವಿ. ರಮಣ ಪೈ ಕಾನ್ವೆನ್‌ಶನ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಂಗಾಸರ ದಿನಾಂಕ 9.02.2019 ವೆರ್  ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈನ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಸುನ ಭಾರತ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನು ಬಲಿಷ್ಠ ತಳಹದಿ ಜಾವಚಾಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯುವ ಜನಾಂಕ ವಿಶಾಲ ಜಾಲೆಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಆಸುನು, ಉದ್ಯಮ ಆನಿ ಕೃಷಿ ರಂಗಾಂತು ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕ ಅವಕಾಶ ಆಸಾ. ಯುವ ಜನಾನಿ ಹೆಂ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗ ಘೆವನು 2030 ವೇಳಾರ ಭಾರತ ಜಗತ್ಯಾಂತ ಅತೀ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ ಜಾವಚೆ ತಶಿಂ ಪರಿವರ್ತನ ಕರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಕಾ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಜಾಲೆಲೆ ಅಮ್ಮೀಚಿ ದೇಶಾಚೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಕಾ, ಆಮಗೆಲೆ ದೇಶ ಮಾಗಶಿ ಪಡಚೆ ತಶಿ ಜಾವಚಾಕ ನಜ್ಜ. ಐ. ಟಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗತ್ಯಾಂತ ಆತೀ ಹೊಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವನ ಆಸುನು 42 ಲಾಖ ಜನಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ದಿಲ್ಲಾಂ. ತಾಂತು 2 ಲಾಖ ಜನ ಭಾಯಲೆ ದೇಶಾಂತ ವಾವರ ಕರೀತ ಆಸಾತಿ. ಐ. ಟಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಬಯಿ, ದಿಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಾಕ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಜಾಯನಾಶಿ, ಆಮಗೆಲೆ ಮಂಗಳೂರಯ್ ಐ.ಟಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ವಾಡಕಾ ಅಶಿಂ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈನ ಅತೀ ಉತ್ತಮ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷಮತಾ ಯುಗೆಟ್‌ಇನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಚೊ ಮುಖೇಲ, ಮುಂಬಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಲೆಬೊರೆಟರೀಸ್ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತ ಹಾನ್ನಿ ‘ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್‌ಇನ್’ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಕ್ತಿ ಜಾವನ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ತಲೌಲೀಕರ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಶೆಣೈ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕಾಮತ, ಗೊಂಯಚೊ ಡೆಂಪೊ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಮನೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಡೆಂಪೊ, ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಡಾ| ಉಷಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ ಹಾನ್ನಿ ವೆವೆಗಳೆ ವಿಷಯಾರ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಪೈ, ಮುಂಬಯಿ ಇಂಡಿಕೊ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಬಾಂಬೋಲಕರ, ಕ್ಷಮತಾ ಮುಖೇಲ ಸಲ್ಲಾಗಾರ ಆನಿ ಮುಂಬಯಿ ‘ಆನಂದರತಿ’ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಶೆಣೈ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಲೆನಿಟಾ ಮಿನೇಜಸ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ನಿರೋಶ್ ಕುಮಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಣ್ ಕಿಣಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಮಾತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !