ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ – ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉಗ್ತಾವಣ

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ವತೀನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್ 5 ವೇ ಪಂಗಡಾಚೆ ಶಿವಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ 23-02-2019 ತಾರ್ಕೆರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಆಯಿಲೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ದುಬೈಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುಭಾಶ್ ಶ್ಯಾನಭೋಗ ಹಾನ್ನಿ ದಿವೊ ಲಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಕೆಲೆಂ. ಹರ ಎಕಲಾನಿ ಶೃದ್ಧೇನ ಶಿಕುನು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕರನ ಜೀವನಾಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜಾವನ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವಕಾ ಅಶಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಬದ್ದಲ ತಿಳುವಳಿಕಾ ದೀವನ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ ಘೆತಿಲೆಂ. ’ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶನ್’ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಸಿ. ಕಿಣಿ ಸ್ವಾಗತ ಕರನ, ಕಾರ‍್ಯಾಗಾರ ಬದ್ದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೀವನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುಭಾಶ್ ಶ್ಯಾನಭೋಗ ಹಾನ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾವನ ಮಾಗಶಿ ಆಶಿಲೆ ದೋನ ಬಾಯಲಾಂಕ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕರಚಾಕ ಸಹಾಯ ಜಾವಚೆ ತಶಿ ಶಿವಣೆ ಮೆಶಿನ ದೇಣಿಗಾ ದಿಲೆಂ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿ. ಕಿಣಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಶಿವಣೆಚೆ ಕಿಟ್ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂನಿ ವಿತರಣ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆಂಕ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವನ ಗೌರವ ದಿಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !