ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್

ಪಿಎಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೋಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾಪರಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಯುಎಇಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 34 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಛಪ್ಪನ್ ಇಂಚ್ ಛಾತಿ ಕಾ ಪಿಎಂ ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುಎಇಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಹಾಕಾ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಯುಎಇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮೋದಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾಸಾಂವ್ಚ್ಯಾಸವೆಂ ಆಪುಣ್ ಚಡ್ಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಶೇಷ್.

ಯುಎಇಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ವೆದಿರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾರ್ “ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಬಂದವನು. ಆದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಚಡ್ಡಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತೇನೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಮೋದಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಂಘಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಭಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ನ್ಹಂಯ್. ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಲಾಭಾಕ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಥಾವ್ನ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ವೆಲ್‌ಕಂ ಪಿಎಂ ನಮೋ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಜಮಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಭೆಚೊ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಜಾಲೊ.

2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಯುಎಇಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಯುಎಯಿಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹ್ಯಾ ಅನುಪಾತಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 90% ಲೋಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾಚೊ. ಯುಎಇಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ 30% ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚೊ ಸುಮಾರ್ 70% ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಠೆವೊ ಆನಿ ಉರವ್ಣೆ ಯೋಜನಾಂತ್ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಮೋದಿ ಭೆಟೆಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಾವಳೆಚೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಯ್ತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮೋದಿ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಮೋದಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಾಕ್ ಆನಿ ದುಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಶೆಂಭರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ದುಬೈಚ್ಯಾ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಾನಿಂ ಭಂವೊನ್ ಮೋದಿ ಸಭೆಕ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಕರ್ತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ – ಯುಎಯಿಚ್ಯಾ 90% ಲೋಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೊ. ಹಾಣಿ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೋದಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ.

1.ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿಚೊ ಸಮಸ್ಯೊ ಉದೆತಾ.

2. ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದೀನಾಂತ್. ಯುಎಇಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಪಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆತಾಂ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಅನಿಕೀ ಚಿಂತಾಜನಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

3. ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಾನಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಸಾರ್ಕಿ ನಿತಾಳಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಕುಡಾನಿಂ ಸ ಜಣ್ ವಾ ಧೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಟ್ ಜಣಾಂಚಿ ವಸ್ತಿ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಜಿಣಿ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಕರ್ತಾ.

4. ಸಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಾಮೆಲಿ ತಾಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

5. ಆಪ್ಲೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಗತ್ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮೊಗಾಚಿ.

6. ಗಾಂವಾಕ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂ ಮುಗ್ದುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಳಾಯ್.

ಆಶೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಆಂತರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾನಿಂ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೋಕ್ ಅಜೂನ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ಮೋದಿಚಿ ಭೆಟ್ ಯುಎಇಚ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೋದಿಚಿ ವಾಟ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ – ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ “ನಮ್ಮಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವ ತನಕ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮೋದಿ ಭೆಟ್ ಕೇವಲ್ ಉದ್ಯಮಿಂಕ್, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಅನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಯುಎಇಂತ್ ಘಾಮ್ ಪಿಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆ ಜಾತೆಲೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿ ಧೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

► ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !