ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿತಾ ಗಝಾಲಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೆ ಸಹಯೋಗಾನ ಆಯೋಜನ ಕೆಲೆಲೆ ಕವಿತಾ ಗಝಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಿಷಯಾರ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ, ಲೇಖಕ ಆನಿ ಗೀತಕಾರ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ “ಹಾಂವ ಲ್ಹಾನ ಆಸತಾನಾ ಮೆಗೆಲೊ ಬಾಪಯ್ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಿಮರ್ಶೆ ಕರಚಾಕ ಕೆದನಾಯ ಕೆದನಾಯ ಶಂಬರ ಲೋಕ ಯೇತ ಆಶಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ ಮಸ್ತ ಲೇಖಕಾನಿಂ ಸಾಹಿತಿಲೊ ಪೂತು ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಜಾತಾ ಅಶಿಂ ಸಾಂಗಚೆ ಅಶಿಲೆಂ. ತೆದನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷ ಜಾವನ ದಿಸನಾ ಆಶಿಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ ತಾಜೆ ಉಪರಾಂತ ಹಾಂವ ಬರೊವಚಾಕ ಶುರು ಕರತಾನಾ ಮೆಗೆಲೆ ಬಾಪಯಲೆ ಬರೊಂವಚೆ ಹಾವೆಂ ಕಾಪಿ ಕರನಾಶಿ, ಆಪಣಾಲೇಚಿ ಸ್ವಂತ ಶೈಲಿರಿ ಬರೊವಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ದಿಸಲೆಂ.” ಅಶಿಂ ಶ್ರೀ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಿಷಯಾರ ಖೂಬ ವಿಷಯ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ ಪಯಲಾನ ಪಯಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸೈಲ ಹಾಂಗೆಲೆ ಮೂಲ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಳಿಗಂಗಾ ಡಾ| ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲೆಲೆ ಪುಸ್ತಕ, ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಗೊಂಯಚೆ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ಮೌಜೊನ, ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಗೆಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನ ಸಭಿಕಾಂಕ ವಿವರ ಜಾವನ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಕಾಳಿಗಂಗಾ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಕ ಅನುವಾದ ಕೆಲೆಲೆ ಡಾ| ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಉತ್ರಂ ಸಾಂಗಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ. ಆನಿ ಕಾಳಿಗಂಗಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೆಲೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ ಹಾಜೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಉಡುಪಾ ಮುಖೇಲ ಸೊಯರೆ ಜಾವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿಲೆ. ಆರತಾಚೆಂ ಜನಜೀವನಾಂತ ಪುಸ್ತಕ ವಾಜಿತಾಲೆ ಸಂಖೊ ಊಣೇ ಜಾವನ ಯೇತ ಆಸಾ, ಆಮಗೆಲೆ ಯುವಜನಾಂನಿ ವಾಜುಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಡೋವಕಾ ಅಶಿಂ ತಾನ್ನಿ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ಮುಖಾರಿ ಚಲೆಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಂತ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಖ್ಯಾತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ರಾಜಾ ರಾವ್ (ಜೂನಿಯರ್) ಖ್ಯಾತ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಲ್, ಯುವ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಹಾನ್ನಿ ಸ್ವ ರಚನ ಕೆಲೆಲೆ ಕವನ ವಾಚನ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿ ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ ಹಾಂಗೆಲೆ ಕವನ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾನ್ನಿ ವಾಚನ ಕೆಲೆಂ.

ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಪಾಯಸ್ ಹಾನ್ನಿ ಸಾಹಿತಿಂಗೆಲೆ ಸಾಂಗಾತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲೋವನ ದಿಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !